Maltepe Üniversitesi | İnsan Hakları Temalı Makale Yarışması

İnsan Hakları Temalı Makale Yarışması

Değerli Lisans Öğrencilerimiz,

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK) Üniversitemize ulaşan “Makale Yarışması” haberini paylaşmak istiyoruz:

“Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), insan hakları alanındaki tarafı olduğumuz uluslararası mevzuata dayalı olarak 6701 sayılı Kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz ve Adalet Bakanlığı ile ilişkili bir Kurumdur. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen on bir üyeli İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu ile Başkanlık’tan oluşur. Kurul, görev ve yetkilerini bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.

Kurumumuz, insan onurunu temel alarak,

  • İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi,
  • Kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi,
  • İşkence ve kötü muameleyle etkin mücadele edilmesi ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla ve bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.”

TİHEK bu kapsamda ülkemizdeki tüm üniversite lisans öğrencilerinin katılımına açık bir “Makale Yarışması” düzenlemektedir.

Söz konusu yarışmaya lisans düzeyindeki öğrencilerimizin katılmasını bekler, ayrıntılı bilgi için https://www.tihek.gov.tr/kurumumuz-tarafindan-makale-yarismasi-duzenleniyor/ adresine başvurmanızı rica ederiz.

Başarı dileklerimizle,
REKTÖRLÜK

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel