Maltepe Üniversitesi | Duyuru: 13 Öğrencilerimize Duyuru: Uygulamalı Eğitim (09.04.2020)

Duyuru: 13 Öğrencilerimize Duyuru: Uygulamalı Eğitim (09.04.2020)

Değerli Öğrencilerimiz,

COVID-19 küresel salgını nedeniyle, eğitim-öğretim faaliyetlerini eşzamanlı ve eşzamansız olarak uzaktan eğitim modeliyle yürüten Üniversitemizde, içinde bulunduğumuz Bahar Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerini işletmelerde ya da kurumlarda sürdürmesi gereken önlisans ve lisans öğrencilerimizin söz konusu yarıyılın ilk 5 ya da 6 haftasında aldıkları eğitim dikkate alınarak, eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle (ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler bağlamında) sürdürülmesine, buna rağmen hâlâ kalan eksiklikler olursa, yaz aylarında tamamlanmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.04.2020 tarihli yazısına dayalı olarak karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica eder, sağlıklı ve başarılı günler dilerim.

 

                                                                                                                                                                    Prof. Dr. Şahin KARASAR

                                                                                                                                                                                     Rektör

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel