Maltepe Üniversitesi | Duyuru: 12 Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Duyuru (07.04.2020)

Duyuru: 12 Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Duyuru (07.04.2020)

Eğitim Fakültemizin Değerli Öğrencileri,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.04.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; COVID 19 küresel salgınından dolayı örgün eğitime ara verilmesinden ve aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da örgün öğretime ara verilmesinden dolayı, öğretmenlik programlarında/pedagojik formasyon programlarında okuyan öğrencilerin, yaklaşık 5-6 hafta arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulama çalışmalarına katıldıkları da göz önünde bulundurularak, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılıyla sadece sınırlı kalmak koşuluyla, uygulamalarla ilgili bu sürenin yeterli olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

Bildiğiniz gibi, Üniversitemizde tüm teorik dersler Blackboard aracılığıyla, eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) olarak eksiksiz bir şekilde verilmektedir. 

Alınan bu yeni karar gereğince, öğretmenlik uygulama dosyasının ders, ödev vb. etkinliklerle tamamlanmasının sağlanabileceği de dikkate alınarak, MEBBİS üzerinden girilecek yarıyıllık değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi uygun görülmüş ve uygulamanın buna göre yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu durumda, uygulama dersleriniz bağlamında hiçbir hak kaybına uğramayacağınızı; öğretim elemanlarıyla, danışmanlarınızla ve Eğitim Fakültesi yöneticileriyle birlikte ve tam bir işbirliğine dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtir, sağlıklı ve başarılı günler dilerim.

Selam ve sevgilerimle,

                                                                                                                                                                    Prof. Dr. Şahin KARASAR

                                                                                                                                                                                   Rektör

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel