Maltepe Üniversitesi | DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı

DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Dikey Geçiş Ek Yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 21-25 Kasım 2020 tarihleri arasında, saat 23:59’a kadar e-devlet kapısı üzerinden “e-kayıt” yöntemiyle veya Üniversiteye şahsen gelerek 23-27 Kasım 2020 tarih ve 09:00-16:00 saatleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

Bu yöntemlerden herhangi biriyle, belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayanlar Üniversitemize kayıt haklarını kaybederler.

Kayıt için gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılan ya da bu koşulları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt işlemlerinin başlatılması için ilk olarak,  Ön Kayıt Bilgi Formunu  tam ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir.

İşlem Adımları:

Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurmayan öğrencilerin e-kayıt işlemi başlamayacaktır.

 • Öğrenim ücretini ödeyiniz.

Online ödeme yapmak için tıklayınız.

 • E- Kayıt işlemini tamamlayınız.

Ön Kayıt Bilgi Formu’nu dolduran ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin e-kayıt işlemini tamamlamaları gerekir.

Ücretler ve Ödemeler

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, öğrencilerin kayda gelmeden önce ödemekle yükümlü oldukları ücretlerin tamamını ödemeleri gerekir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ödeme Seçenekleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Online ödeme yapmak için tıklayınız.

Her iki yönteme göre, kayıt yaptırma adımları aşağıda açıklanmaktadır:

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT):

DGS Ek Yerleştirme sonuçları kapsamında aşağıda belirtilen bölümlere/programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 21-25 Kasım 2020 tarihleri arasında, saat:23:59’a kadar e-devlet kapısı üzerinden, e-kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekir.

 • Eğitim Fakültesi: Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Hemşirelik Yüksekokulu: Hemşirelik
 • Hukuk Fakültesi: Hukuk (TR)
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: Sosyal Hizmet
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Gemi ve Yat Tasarımı
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği (EN), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EN), Endüstri Mühendisliği (EN), İnşaat Mühendisliği (TR)

E-devlet kapısı üzerinden e-kayıt işlemleri için: https://www.turkiye.gov.tr (Giriş yaptıktan sonra, “E-Hizmetler” sayfasında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığında “Üniversite E-Kayıt” sayfasına girerek Üniversite kaydı tamamlanır. YÖK tarafından yayımlanan “E-Kayıt Kılavuzu”na buradan ulaşabilirsiniz.)

E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin Üniversiteye gelmesine ve herhangi bir evrak teslimi yapmasına gerek yoktur. Üniversite kaydınızı teyit etmek üzere, e-devlet sistemi üzerinden kayıt olduğunuzu gösteren barkodlu belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

1. Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurma ve öğrenim ücreti ödeme işleminden herhangi birini gerçekleştirmeden e-kayıt yapmak isteyen öğrencilere, e-devlet sistemi üzerinde “ücretin ödenmediğine dair” hata mesajı çıkacaktır. Öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurduktan sonra e-kayıt işlemini tamamlamaları gerekir.

2. E-devlet kapısı üzerinden aşağıdaki konularda hata aldığı için kayıtlarını tamamlayamayan öğrencilerimizin, belirtilen belgelerle birlikte 23-27 Kasım 2020 tarihleri ve 09:00-16:00 saatleri arasında, nüfus cüzdanı asıllarıyla birlikte, Üniversiteye şahsen kayda gelmeleri gerekmektedir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Sisteminden Lise mezunu olunduğuna ilişkin bilgi alınamaması: Bu hatayı alan öğrencilerin liseden tek dersinin ya da bütünleme sınavının kaldığına dair belge alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. 
 • MSB Askere Alma Daire Başkanlığı Sisteminden “Askerlik İşlemleri Yönünden Sakıncası Yoktur” bilgisinin alınamaması: Bu hatayı alan öğrencilerin Askerlik Şubelerinden “Askerlik İşlemleri Yönünden Sakıncası Yoktur” yazısı alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. 
 • Yükseköğretim Bilgi Sisteminde aktif öğrenci kaydının bulunması: Bu hatayı alan öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversiteden ilişiklerini kesmeleri ve bu işlemi tamamladığına ilişkin belge alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. Kayıt öncesinde ayrıca ilgili üniversitenin YÖKSİS bildirimini tamamlaması zorunludur.

ÜNİVERSİTEDE ŞAHSEN KAYIT YAPTIRILMASI:

Yukarıdaki önemli notlar alanında belirtilen sebeplerle e-kayıt yöntemi ile kaydını yapamayan öğrenciler; 23-27 Kasım 2020 tarihleri ve 09:00-16:00 saatleri arasında Üniversitemize şahsen kayıt yaptırması gerekmektedir. Öğrencilerin şahsen kayıt sırasında nüfus cüzdanı asıllarının yanında olması gerekmektedir.

NOT: Şahsen kayda gelemeyecek olan öğrenciler; noter vekaleti ile vekil edilen kişi aracığıyla Üniversiteye kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.

ŞAHSEN KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT ADRESİ

 Kayıt Adresi: Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü 34857

Başıbüyük-Maltepe/İSTANBUL

(Kültür Merkezi Binası- Giriş Katı)

Ödeme işlemi tamamlanmayan öğrencilerin Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yenilenmez, yapılmış veya yenilenmiş olsa dahi geçersiz sayılır. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

ÖĞRENCİ İŞLERİ MASASI KAYIT İŞLEMLERİ

Mali İşler Masası kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin, aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Masasına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini eksiksiz teslim eden öğrencilerin kesin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Kayıtta öğrenci şahsen kayda kendisi gelemiyorsa, noter onaylı vekâletname ile kayıt yaptırılabilir.

ÖĞRENCİ İŞLERİ MASASINA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:

 • 2020 DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) (Maltepe Üniversitesi’ne yerleştiğini gösterir belge) ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 • 2020 DGS Ek Yerleşme Puan Kartı (İnternet çıktısı) (Tüm puanları gösteren, puan kartı belgesi) ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 • Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı görevlilere ibraz edilecektir).
 • Lise diplomasının aslı ve birer adet fotokopisi (Lise diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir. Daha önce üniversiteye kayıtlı olduğu için lise diploması elinde olmayan öğrenciler, kayıtlı olduğu kurumdan kaydını sildirmeli ve lise diplomasını teslim almalıdır. Henüz liseden mezun olamayan öğrenciler, liselerinden mezun olamadıklarını bildiren belge almalıdır. Kayıt sırasında lise diplomasının aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)
 • Ön Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Ön Lisans diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir.)
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten online alınmaktadır) 2000 ve daha önce doğumlu erkek öğrenciler için.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi geçerli değildir.)
 • 2 adet transkript ( Fotokopi kabul edilmeyecektir.)
 • 2 adet ders içeriği (Ders içerikleri kayıt sırasında alınacaktır.)

 

İngilizce Yeterlilik

Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Yeterlilik

Öğrenim dili İngilizce olan lisans bölümlerine/programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dil yeterliliği, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen SEVİYE 1 Temel (A1), Alt-orta (A2) , Orta (B1) ve Üst Orta (B2) seviyelerinden oluşur. SEVİYE 2 Alt-orta (A2), Orta (B1) ve Üst Orta (B2) seviyelerinden oluşur. SEVİYE 3 Orta (B1) ve Üst Orta (B2) seviyelerinden oluşur. ELT (İngilizce Öğretmenliği Programı öğrencileri) Orta (B1) ve Üst Orta (B2) seviyelerinden oluşur.

Sınavlardan başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrencilerimiz ise, aldıkları puana göre İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler. 

İki yarıyılın sonunda hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, sonraki akademik yıla ait kayıt yenileme işlemlerini tamamlayarak ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler.

Öğrenim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilerin İngilizce dil yeterliliği için 30 Kasım 2020 tarihinde saat:10:00’da yüz yüze yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri veya Üniversite tarafından kabul edilen sınav belgelerini sunmaları gerekir. Kabul edilen sınavlarla ilgili Muafiyet koşulları sayfasından bilgi alabilirsiniz.

Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi içinde ulusal ya da uluslararası sınav belgesi olan öğrenciler, belgelerini 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında Üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra [email protected] mail adresine İngilizce Hazırlık Programından muafiyet talebinde bulunabilirler. Ayrıntılı bilgi, Yabancı Diller Yüksekokulu sayfasından alınabilir. Belgesi uygun olmayan öğrencilerin, mutlaka Üniversite tarafından düzenlenen dil yeterlilik sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarında İngilizce Muafiyet Sınavı 

Öğrenim dili Türkçe olan bölümlerde/programlarda İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olarak Hazırlık öğrenimi görmek isteyen öğrenciler, taleplerini Üniversite kayıtları sırasında Öğrenci İşleri ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıklarına iletmelidirler. Öğrencilerin dil yeterliliği düzeylerinin belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen sınavlara girmeleri ya da Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi sunmaları gerekir.

Öğrenim dili Türkçe bölüme/programa kayıt yaptıran ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler için, 30 Kasım 2020 tarihinde saat:11:00’da yüz yüze İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır.

Türkçe programa kayıt olan öğrencilere, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programına devam etmek istemeseler de Üniversite tarafından yapılan dil yeterlilik sınavlarına girmeleri önemle tavsiye edilir. Bu sınav sonuçlarına veya iletilen ulusal/uluslararası sınav belgelerine göre öğrenciler, bölümlerinin/programlarının seçmeli dersleri arasında yer alan öğrenim dili İngilizce olan dersleri alabilirler.

 Yurtlar

Yurtlar ve yurt başvuruları hakkında bilgi almak için Yurtlar sayfamızı inceleyebilirsiniz.

İletişim ve Ulaşım

Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL

Kep Adresimiz: [email protected]

[email protected]

Tel: +90 (216) 626 10 50 - 444 65 87

Ayrıntılı iletişim bilgileri için tıklayınız.vb. )

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel