Maltepe Üniversitesi | Dekan-Öğrenci Buluşması

Dekan-Öğrenci Buluşması

09.05.2019, 12:30-13:30
“Dekan-Öğrenci Buluşması”
Yer: Güzel Sanatlar Fakültesi A307 No.lu Derslik Önü
Düzenleyen: Güzel Sanatlar Fakültesi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel