Maltepe Üniversitesi | Çevrimiçi Konferans: “Cumhuriyet ve Millî Egemenlik”

Çevrimiçi Konferans: “Cumhuriyet ve Millî Egemenlik”

28.10.2020, 11:30-12:30
Çevrimiçi Konferans: “Cumhuriyet ve Millî Egemenlik”
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur SENCER
Yer: Blackboard,  http://bit.ly/CumhuriyetveMilliEgemelik  
Düzenleyen: Rektörlük, Atatürk İlkeleri ve Înkılap Tarihi Bölümü

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel