Maltepe Üniversitesi | Çevrimiçi Eğitim: "T.C. Merkez Bankası'na Güvenlik Bilinci"

Çevrimiçi Eğitim: "T.C. Merkez Bankası'na Güvenlik Bilinci"

17.03.2021, 18:00-22:00
Çevrimiçi Eğitim: "T.C. Merkez Bankası'na Güvenlik Bilinci"
Eğitimci: Öğr. Gör. Özlem ÇAPAN ÖZEREN
Yer: Blackboard (Bb) Learn&Collaborate
Düzenleyen: Meslek Yüksekokulu, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel