Maltepe Üniversitesi | Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

1. BİLGİSAYARA GİRİŞ I
BIL151

3 ECTS Kredisi
1. yıl – 2. yarı yıl
Lisans
Zorunlu

3 saat/hafta
Ders:3 saat/hafta Pratik: 2 saat/hafta
Türkçe

Dersin Amacı ve Hedefi:
Bilgisayar temel kavramlarını ve donanım bileşenlerini tanıma ve öğrenme. Bilgisayarı temel düzeyde kullanabilme (belge hazırlama, tablo hazırlama). Bilgisayar kullanımına yeni başlayanlar için kelime işlem programlarının ve elektronik hesap tablolama programlarının kullanımını daha ayrıntılı olarak öğrenmek.

Dersin İçeriği:
Bilgisayarı oluşturan temel donanım bileşenlerini tanıma ve görevlerini anlama. Kelime işlem programlarını kullanarak yazı oluşturma, biçimleme, tablolar, şablonlar ve anahat kullanımı; hesap tablolama programları ile hesap fonksiyonları, grafik ve çoklu dosya kullanımı.

Dersin Değerlendirmesi
Vize: 25% [yazılı sınav] + 15% lab uygulamaları
Final: 35% [yazılı sınav] + 25% lab uygulamaları

Önkoşul
Yok.

Ders Kitabı / Diğer materyal
1. Bilgisayar Bilimine Giriş - J.Glenn Brookshear, Dennis Brylow- Nobel Akademik Yayıncılık

2. Yeni Başlayanlar için Bilgisayar  Edition, İhsan Karagülle & Zeydin Pala - Türkmen kitabevi

3. Microsoft Office  Enine Boyuna, Microsoft Yayınları

4. Microsoft Egitim CD’leri

Bilgisayara Giriş II ( BİL 152 )

 

2.  BİLGİSAYARA GİRİŞ II
BIL152

2 ECTS Kredisi
1. yıl – 2. yarı yıl
Lisans
Zorunlu

3 saat/hafta
Ders:3 saat/hafta Pratik: 2 saat/hafta
Türkçe

Dersin Amacı ve Hedefi
İleri bilgisayar uygulamalarına ilişkin sunu hazırlama, veritabanı oluşturma, internet uygulamaları, web sayfası oluşturma, yedekleme ve bilgisayar güvenliğine ilişkin konuları ayrıntılı olarak öğretmek.

Dersin İçeriği
Sunum programı özellikleri ve uygulamaları, bilgisayarlar arası iletişim, internet erişim ve özellikleri, e-posta kullanımı, veritabanı hazırlama, web sayfası tasarım ve yayımlama uygulama yazılımlarını kullanabilme. Ani-virüs ve güvenlik yazılımlarının kurulum ve ayarlanması. Verilerin yedeklenmesi ve korunması.

Dersin Değerlendirmesi
Vize: 25% [yazılı sınav] + 15% lab uygulamaları
Final: 35% [yazılı sınav] + 25% lab uygulamaları

Önkoşul
Yok.

Ders Kitabı / Diğer materyal

1. Projeler İle Excel ve Makrolar (Kitap ve Eğitim Seti), Süleyman UZUNKÖPRÜ(2016), Kodlab yayınları.
2. Microsoft Office 2016, Osman Gürkan, Nirvana Yayınları

3. Microsoft Office, Microsoft Yayınları

4. Microsoft Egitim CD’leri

 

3.  WEB TASARIMI VE İÇERİK YÖNETİMİ
BİL 156

AKTS Kredisi: 4 - Lisans Seçmeli

3 s/hafta Teorik:3 s/hafta

Uygulamalı:0 s/hafta

Dersin dili:Türkçe

Dersi Veren Öğretim Elemanının

Adı ve Soyadı:  Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞAHİNASLAN

Kültür Merkezi Binası Oda No:401,e-posta:[email protected],dahili:2609

Ders Verdiği Şube(ler):

BİL 156 02

Görüşme Saatleri:

Pazartesi 10:00-11:50, Salı 11:00-11:50, Perşembe 10:00-11:00, Cuma 11:00-11:50

(Varsa) Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:

Dersin Genel Amacı:

Bu ders kapsamında web tasarımında temel ilkeler, terminoloji, standartlar, tasarım aşamaları, html, stil, şablon kullanım, tekniklerinin belirlenmesi, akış şemaları, hedef kitleye yönelik bilgi içeriğinin oluşturulması, web kaynaklarının, değerlendirilmesi, kolay kullanılabilirliği, portal ve ara yüz tasarımı, veri, resim ve medya ekleme biçimleri, eklenti ve tema kullanabilme, arama motoru optimizasyonu, içerik yönetim modüllerinin kurulum ve yönetimini yapabilme, hazırlanan bir web sitesini yayına sunabilme, web tabanlı içeriklerin nasıl ve ne şekilde yönetildiği gibi günümüz teknoloji ve yazılım imkânlarını

kullanılarak içeriklerin tasarım ve yönetim pratiklerini kazandırmayı hedeflenmektedir.

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:

1. Web içeriklerinin hazırlanması, organize edilmesi, elde edilmesi ve içerik yönetim sistemi teknolojilerini anlamak, içerik yönetimi için yöntem geliştirme ve uygulamaları anlamak, bilgi döngüsünü anlamak:elde etme, depolama,uygulama ve bakım, semantik web, bilgi yönetimi ve içerik yönetim teknolojilerini anlamak

Genel Yeterlilikler:

2. Üretken, Girişimci, Takım Halinde Çalışabilme, Web Teknolojilerini İyi Kullanabilen

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Yüzyüze

Dersin veriliş şekli:

Yüz yüze

Önkoşul:

Yok.

Önerilen ilave dersler:

Yok.

Dersin içeriği:

Web içerik yönetimi ve bilgi yönetimi ile ilgili temel kavramları öğretmekle beraber, öğrencilerin kişisel web sayfası dizayn etmeleri sayesinde öğrendiklerini uygulama fırsatı verecek ve öğrenciler, içeriği kurmak, yönetmek ve geliştirmek olanaklarına sahip olacaklardır.

Ders kategorisi:

Ders Kitabı:

1. Tugay İltuş(2011), Drupal, Dikeyeksen Yayınevi, ISBN: 9786056167706
2. Amit Sheth, Krishnaprasad Thirunarayan(2012), Semantics Empowered Web 3.0: Managing Enterprise, Social, Sensor, and Cloud-based Data and Services for Advanced Applications (Synthesis Lectures on Data Management) 1st Edition, ISBN-10: 1608457168

Ek Kaynakları:

1. Lynne Schrum, Gwen Solomon, Web 2.0: New Tools, New Schools, International Society for Technology in Education,2007
2. http://www.wordpress.org
3. https://www.joomla.org/
4. https://www.drupal.org/

 

4. BİLGİ GÜVENLİĞE GİRİŞ

BİL 155

AKTS Kredisi: 4 - Lisans Seçmeli

3 s/hafta Teorik:3 s/hafta Uygulamalı:0 s/hafta Dersin dili:Türkçe

Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı,

Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞAHİNASLAN

İletişim bilgileri:

Kültür Merkezi Binası Oda No:401,e-posta:[email protected], dahili:2609

Dersin Genel Amacı:

Bu ders kapsamında bilgi güvenlik alanında kullanılan temel kavram ve tanımlar, sanal ortamdaki saldırı ve istismar metotları, siber güvenlik ekonomisi, bilişim sistemlerine yönelik tehdit türleri ve alınacak önlemler, internet ve sosyal medya güvenliği, veriler üzerindeki gizlilik, erişebilirlik ve bütünlük, kimlik doğrulama, güvenlik politikaları, insan zafiyeti, kritik bilgi sistem altyapılarının korunmasına yönelik yazılımsal ve donanımsal savunma yöntemleri, toplam bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği ve felaket kurtarımı planlaması, siber güvenlik savunma stratejilerini tanımak, gelebilecek saldırıların engellemesine yönelik yöntem ve yeterliliklerinin kazanılması hedeflenmektedir.

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:

1. Bilgi Güvenliği Kapsamında Temel Kavramlar, Politikalar, Uygulamalar, Standartlar, Güvenlik Prensipleri ve Tehditlerin Önlenmesi Konuları Hakkında Bilgi Sahibi Olur.

Genel Yeterlilikler:

Bilgi Güvenliği, Etik Kurallara Uyma, Toplumsal Duyarlılık, Akılcı ve Teknolojiyi Kullanabilen

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Örnek Olay İncelemesi, Uygulama

Dersin veriliş şekli:

Yüz yüze

Önkoşul:

Yok.

Dersin içeriği:

Bilgi ve bilgisayar güvenliği, gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, bilgisayar korsanlığı, sosyal mühendislik, yasal ve sosyal konular, fiziksel güvenlik konular, güvenlik politikası oluşturma ve zorlama, şifreleme, zararlı yazılımlardan korunma, güvenlik duvarları, saldırı tanıma ve durdurma sistemleri, güvenlik için log tutulması, sunucu ve ağ tehditlerinin ve önlenmesi

Ders Kitabı:
1. Önder Şahinaslan (Author), Ender Şahinaslan (Editor),Çok Katmanlı Mimariye Dayalı Siber Güvenlik: Siber Önlem Sistemi (SOS) (Turkish Edition) (Turkish) Paperback – June 21, 2016
2. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Nee… (Paperback), by P.W. Singer, Allan Friedman, Publisher: Oxford University Press; 1 edition (January 3, 2014)

Yardımcı Kaynak:
1. https://www.nist.gov/cyberframework
2. https://www.us-cert.gov/ncas/tips
3. http://cybersecurity.ieee.org/

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel