Maltepe Üniversitesi | Bahar Yarıyılı Eğitim Faaliyetlerimiz Hakkında

Bahar Yarıyılı Eğitim Faaliyetlerimiz Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz gibi, Mart 2020’den bu yana COVID-19 küresel salgın sürecini, Maltepe Üniversitesi olarak eğitim öğretim bağlamında en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyoruz.

Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı kararları günü gününe takip ederek çalışmalarımızı uzaktan eğitim yöntemiyle sizlerle beraber sürdürüyoruz. Tek amacımız var: O da her birinizin öğrenim gördüğü alan ya da alanlarda başarılı olmasını sağlamak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yazısına dayalı olarak yükseköğretim kurumlarına gönderdiği 17.02.2021 günlü yazısını da dikkate alarak Üniversitemizde 01.03.2021 günü başlayacak olan Bahar Yarıyılında:

 1. Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerdeki tüm teorik derslerin eşzamanlı-eşzamansız çevrimiçi (online) olarak yapılmasına;
   
 2. Uygulamalı saatleri olan teorik derslerin de yine eşzamanlı-eşzamansız çevrimiçi olarak yapılmasına;
   
 3. Uygulamalı derslerin Tıp Fakültesinde ve diğer sağlık bilimleri alanlarında mevcut haliyle sürdürülmesine;
   
 4. Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki uygulamalı derslerin de üstün nitelikli eğitim teknolojilerinin kullanımı eşliğinde yapılmasına; ayrıca Bahar Yarıyılı ortasından itibaren sizlerin görüşü ve onayı alınarak gerekli sağlık önlemleriyle birlikte küçük gruplar halinde yüz yüze yapılmasına;
   
 5. Akademik danışmanlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesine, gerekli durumlarda ders telafisi ve ders takviyesi işlemlerinin yapılmasına, 18.02.2021 tarihli ve 04 sayılı Senato Toplantısında karar verdiğimizi belirtir, hepinize sağlıklı ve başarılı günler dilerim.

 

Prof. Dr. Şahin KARASAR
  Rektör

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel