Maltepe Üniversitesi | Akran Mentörlüğü Eğitim Programı

Akran Mentörlüğü Eğitim Programı

11.12.2018, 17:00-20:00
Akran Mentörlüğü Eğitim Programı
“Kaygı ve Kaygıyla Başa Çıkma Stratejileri”
Eğitmen: Arş. Gör. Esra ELMAS
Yer: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eski Senato Odası
Düzenleyen: SKS, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel