Maltepe Üniversitesi | Akran Mentörlüğü Eğitim Programı

Akran Mentörlüğü Eğitim Programı

19.11.2019, 17:00-20:00
Akran Mentörlüğü Eğitim Programı 
"Günümüzde Akran Mentörlüğü"
Konuşmacı: Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu
Yer: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eski Senato Odası
Düzenleyen: SKS

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel