Maltepe Üniversitesi | Akran Mentörler Mentileri ile Buluşuyor

Akran Mentörler Mentileri ile Buluşuyor

09.10.2018, 16:00-18:00
“Akran Mentörler Mentileri ile Buluşuyor”
Yer: Kültür Merkezi Öğrenci Kulüpleri Odası
Düzenleyen: SKS - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel