Maltepe Üniversitesi | 21. Ulusal Psikoloji Kongresi

21. Ulusal Psikoloji Kongresi

15.10.2022, 11:15-13:15
21. Ulusal Psikoloji Kongresi
Çalışma Grubu: Genogram (Kuram ve Uygulama)
Konuşmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Nesteren GAZİOĞLU, Arş. Gör. Esra ÖKTEM
Yer: Doğuş Üniversitesi, Çengelköy Kampüsü
Düzenleyen: Türk Psikologlar Derneği

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel