Maltepe Üniversitesi | 2023 DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

2023 DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Dikey Geçiş Ek Yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında saat: 23:59’a kadar e-devlet kapısı üzerinden “e-kayıt” yöntemiyle ( https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden)

veya;

Üniversiteye “şahsen” gelerek 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında saat: 09:00-17:00 arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

Bu yöntemlerden herhangi biriyle, belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayanlar Üniversitemize kayıt haklarını kaybederler.

Kayıt için gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılan ya da bu koşulları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

2023 yılı Dikey Geçiş Ek Yerleştirme kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı BAHAR yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 Dikey Geçiş Ek Yerleştirme ile kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecektir.

Kayıt işlemlerinin başlatılması için ilk olarak, Ön Kayıt Bilgi Formu’nu  tam ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir.

Ön Kayıt Bilgi Formu için tıklayınız. ( ZORUNLUDUR. )

KAYIT İŞLEM ADIMLARI:

1. Ön Kayıt Bilgi Formu için tıklayınız. ( ZORUNLUDUR. )

Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurmayan adayların kayıt işlemi başlamayacaktır.

2. Öğrenim ücretini ödeyiniz.

Online ödeme yapmak için tıklayınız.

3. E- Kayıt işlemini tamamlayınız.

Ön Kayıt Bilgi Formu’nu dolduran ve öğrenim ücretini ödeyen adayların e-kayıt işlemini tamamlamaları gerekir.

Üniversite kaydınızı teyit etmek üzere, e-devlet sistemi üzerinden kayıt olduğunuzu gösteren barkodlu belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

ÜCRETLER

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, adayların kayda gelmeden önce ödemekle yükümlü oldukları ücretlerin tamamını ödemeleri gerekir. Ödeme işlemi tamamlanmayan adayların Üniversiteye kayıtları yapılamaz.

 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı ÖĞRENİM ÜCRETLERİ hakkında bilgi almak için tıklayınız.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı YURT ÜCRETLERİ hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Her iki yönteme göre, kayıt yaptırma adımları aşağıda açıklanmaktadır:

 1. ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT):

DGS Ek Yerleştirme sonuçları kapsamında, Üniversitemiz bölümlere/programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında saat: 23:59’a kadar e-devlet kapısı üzerinden, e-kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekir. ( https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden)

E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin Üniversiteye gelmesine ve herhangi bir evrak teslimi yapmasına gerek yoktur.

1. Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurma ve öğrenim ücreti ödeme işleminden herhangi birini gerçekleştirmeden e-kayıt yapmak isteyen öğrencilere, e-devlet sistemi üzerinde “ücretin ödenmediğine dair” hata mesajı çıkacaktır. Öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurduktan sonra e-kayıt işlemini tamamlamaları gerekir.

2. E-devlet kapısı üzerinden aşağıdaki konularda hata aldığı için kayıtlarını tamamlayamayan öğrencilerimizin, belirtilen belgelerle birlikte 13-19 Ekim 2023 tarihleri ve saat: 09:00-17:00 saatleri arasında, nüfus cüzdanı asılları ve Öğrenci İşleri masasına teslim edilmesi gereken kesin kayıt evrakları ile birlikte, Üniversiteye şahsen kayda gelmeleri gerekmektedir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Sisteminden Lise mezunu olunduğuna ilişkin bilgi alınamaması: Bu hatayı alan öğrencilerin liseden tek dersinin ya da bütünleme sınavının kaldığına dair belge alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. 
 • MSB Askere Alma Daire Başkanlığı Sisteminden “Askerlik İşlemleri Yönünden Sakıncası Yoktur” bilgisinin alınamaması: Bu hatayı alan öğrencilerin Askerlik Şubelerinden “Askerlik İşlemleri Yönünden Sakıncası Yoktur” yazısı alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. 
 • Yükseköğretim Bilgi Sisteminde aktif öğrenci kaydının bulunması: Bu hatayı alan öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversiteden ilişiklerini kesmeleri ve bu işlemi tamamladığına ilişkin belge alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. Kayıt öncesinde ayrıca ilgili üniversitenin YÖKSİS bildirimini tamamlaması zorunludur.
 1. ŞAHSEN KAYIT:

DGS Ek Yerleştirme sonuçları kapsamında, kayıt hakkı kazanan öğrenciler, yukarıdaki önemli notlar alanında belirtilen sebeplerle e-kayıt yöntemi ile kaydını yapamayanlar; 13-19 Ekim 2023 tarihleri ve saat: 09:00-17:00 arasında Üniversitemize şahsen kayıt yaptırması gerekmektedir.

Öğrencilerin şahsen kayıt sırasında nüfus cüzdanı asıllarının yanında olması gerekmektedir.

ŞAHSEN KAYIT ADRESİ:

T.C. Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL  (Kültür Merkezi Binası Giriş Katı)

ÖĞRENCİ İŞLERİ MASASI KAYIT İŞLEMLERİ:

Mali İşler Masası kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin, aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Masasına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini eksiksiz teslim eden öğrencilerin kesin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Kayıtta öğrenci şahsen kayda kendisi gelemiyorsa, noter onaylı vekâletname ile kayıt yaptırılabilir.

ÖĞRENCİ İŞLERİ MASASINA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:

 • 2023 DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) (Maltepe Üniversitesi’ne yerleştiğini gösterir belge) ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 • 2023 DGS Ek Yerleşme Puan Kartı (İnternet çıktısı) (Tüm puanları gösteren, puan kartı belgesi) ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 • Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı görevlilere ibraz edilecektir.)
 • Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Lise diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir. Daha önce üniversiteye kayıtlı olduğu için lise diploması elinde olmayan öğrenciler, kayıtlı olduğu kurumdan kaydını sildirmeli ve lise diplomasını teslim almalıdır. Henüz liseden mezun olamayan öğrenciler, liselerinden mezun olamadıklarını bildiren belge almalıdır. Kayıt sırasında lise diplomasının aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)
 • Ön Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Ön Lisans diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir.)
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten online alınmaktadır) 2003 ve daha önce doğumlu erkek öğrenciler için.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi geçerli değildir.)
 • 2 adet transkript ( Fotokopi kabul edilmeyecektir.)
 • Ders içerikleri (Ders içerikleri kayıt hakkı kazanılması halinde, kesin kayıt sırasında ilgili Fakülte ve/veya Hemşirelik Yüksekokul sekreterliğine teslim edilecektir.)
 • Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.
 • Onaylı olmayan ve/veya doğruluğu tespit edilemeyen belge ile kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

 

İNGİLİZCE YETERLİLİK:

Öğretim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Yeterlilik

Öğretim dili İngilizce olan lisans bölümlerine/programlarına kayıtlı tüm adayların, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran adayların dil yeterlilikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavı ile belirlenir.

Öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt olan adayların İngilizce dil yeterliliği için 24 Ekim 2023 tarihinde saat: 10:00’da yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri veya Üniversite tarafından kabul edilen sınav belgelerini sunmaları gerekir. Kabul edilen sınavlarla ilgili bilgiyi Muafiyet koşulları sayfasından alabilirsiniz.

Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi dolmamış ulusal ya da uluslararası sınav belgesi olan adaylar, belgelerini 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında Üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokuluna sunarak İngilizce Hazırlık Programından muafiyet talebinde bulunabilirler. Ayrıntılı bilgi, Yabancı Diller Yüksekokulu sayfasından alınabilir. Belgesi uygun olmayan adayların, mutlaka Üniversite tarafından düzenlenen dil yeterlilik sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

Öğretim Dili Türkçe Olan Programların İngilizce Muafiyet Sınavı 

Öğretim dili Türkçe olan bölümlerde/programlarda İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olarak Hazırlık öğrenimi görmek isteyen adaylar, taleplerini Üniversite kayıtları sırasında Öğrenci İşleri ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıklarına iletmelidirler. Adayların dil yeterliliklerinin belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen sınavlara girmeleri ya da Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi devam eden ulusal veya uluslararası sınav belgesi sunmaları gerekir.

Öğretim dili Türkçe bölüme/programa kayıt yaptıran ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen adaylar için, 24 Ekim 2023 tarihinde saat:13:00’da İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Bu sınava girmek zorunlu değildir. Ayrıntılı bilgi, Yabancı Diller Yüksekokulu sayfasından alınabilir.

ÖĞRENCİ YURDU

Yurtlar ve yurt başvuruları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

ÜNİVERSİTEMİZ İLETİŞİM ve ULAŞIM

T.C. Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL

KEP Adresimiz: [email protected] / Mail Adresimiz: [email protected]

Tel: (0216) 626 10 50 - 444 65 87

Ayrıntılı iletişim bilgileri için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel