Maltepe Üniversitesi | 2022-2023 Güz Yarıyılı Merkezi Puana Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2022-2023 Güz Yarıyılı Merkezi Puana Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2022-2023 GÜZ YARIYILI

MERKEZİ PUANA GÖRE (EK MADDE-1)

YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU SONUÇLARI

Önlisans ve Lisans bölüm/programlara Merkezi Puana Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen ve asıl kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 31 Ağustos-01 Eylül-02 Eylül 2022 tarihleri arasında olacaktır. Yedek öğrencilerin kesin kayıtları ise, 05-06 Eylül 2022 tarihleri arasında olacaktır.

 

 • Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuç Listesi için Tıklayınız.
 • Öğrenim ücretleri için Tıklayınız.

 

İngilizce Muafiyet Sınavı (Türkçe Programa kayıt yaptıran ve Zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler içindir.) Tarih: 29 Eylül 2022 -Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu, Saat: 10:00 – Sınav yüz yüze verilecektir.

 

KESİN KAYIT BELGELERİ:

 • Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan yatay geçiş yapılmasına engel olmadığına ilişkin yazı (Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçişle ayrılmasına engel bir durum olmadığını belirten yazıdır.)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi alınacaktır.)
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre YKS/ÖSYS/TYT/AYT /DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Öğrenci Belgesi (Belgenin son 1 ay içerisinde alınmış ve onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı)  olması gerekmektedir.) Öğrenci belgesinde kayıt türü/tipi belirtilmesi gerekmektedir.
 • 2 Adet transkript (Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış ve onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı)  olması gerekmektedir.) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç.)
 • Ders içerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç.) Ders içerikleri, kayıt hakkının kazanılması halinde, kesin kayıt sırasında ilgili Fakülte/Yüksekokul Sekreterliğine teslim edilecektir.
 • Disiplin Durum Belgesi (Öğrenci Belgesi veya transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmemektedir.)
 • YKS/ÖSYS/TYT/AYT ile yerleşenler için, lise diploması ve 1 adet fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi alınacaktır.)
 • DGS ile yerleşmiş öğrenciler için, lise diploması ve önlisans diploması aslı ve 1’er adet fotokopisi (Asılları görülüp, fotokopileri alınacaktır.)
 • İngilizce Hazırlık Durum Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan bölümlere/programlara başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların belgelerini eklemeleri gerekmektedir. Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının yazılması gerekmektedir.) Eğitim dili “Türkçe” olan bölümler/programlar için bu belge zorunlu değildir.
 • Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.
 • Onaylı olmayan ve/veya doğruluğu tespit edilemeyen belgeyle kayıt işlemi yapılamaz.
 • Kesin kayıtta adayın bizzat bulunması gerekmektedir, kayda gelemeyen adayların noter onaylı vekili aracılığıyla kayıt işlemi yapılabilecektir.

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel