Maltepe Üniversitesi | 2022-2023 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre (Gano) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2022-2023 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre (Gano) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2022-2023 GÜZ YARIYILI

GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE (GANO)

YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU SONUÇLARI

Önlisans ve Lisans bölüm/programlara Genel Not Ortalamasına Göre (GANO) Yatay Geçiş başvurusu kabul edilen ve asıl kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 31 Ağustos-01 Eylül-02 Eylül 2022 tarihleri arasında olacaktır. Yedek öğrencilerin kesin kayıtları ise, 05-06 Eylül 2022 tarihleri arasında olacaktır.

 

İngilizce Muafiyet Sınavı (Türkçe Programa kayıt yaptıran ve Zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler içindir.) Tarih: 29 Eylül 2022 -Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu, Saat: 10:00 – Sınav yüz yüze verilecektir.

 

KESİN KAYIT BELGELERİ:

 • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapılmasına engel olmadığınailişkin yazı (Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçişle ayrılmasına engel bir durum olmadığını belirten yazıdır.)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi alınacaktır.)
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre YKS/ÖSYS/TYT/AYT /DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Öğrenci Belgesi (Belgenin son 1 ay içerisinde alınmış ve onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı)  olması gerekmektedir.)
 • 2 Adet transkript (Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış ve onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.)
 • Ders içerikleri (Kesin kayıt sırasında ilgili Fakülte/Yüksekokul Sekreterliğine teslim edilecektir.)
 • Disiplin Durum Belgesi (Öğrenci Belgesi veya transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmemektedir.)
 • YKS/ÖSYS/TYT/AYT ile yerleşenler için, lise diploması ve 1 adet fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi alınacaktır.)
 • DGS ile yerleşmiş öğrenciler için, lise diploması ve önlisans diploması aslı ve 1’er adet fotokopisi (Asılları görülüp, fotokopileri alınacaktır.)
 • Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.
 • Onaylı olmayan ve/veya doğruluğu tespit edilemeyen belgeyle kayıt işlemi yapılamaz.
 • Kesin kayıtta adayın bizzat bulunması gerekmektedir, kayda gelemeyen adayların noter onaylı vekili aracılığıyla kayıt işlemi yapılabilecektir.

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel