Maltepe Üniversitesi | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı DİKEY GEÇİŞ SINAVI EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı DİKEY GEÇİŞ SINAVI EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Dikey Geçiş Ek Yerleştirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19-20 Ekim 2022 tarihleri arasında saat:23:59’a kadar e-devlet kapısı üzerinden “e-kayıt” yöntemiyle ( https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden)

veya

Üniversiteye şahsen gelerek 19-24 Ekim 2022 tarihleri arasında saat: 09:00-17:00 arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

ÖSYM duyuru linki: https://www.osym.gov.tr/TR,24031/2022-dgs-ek-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-17102022.html

YÖK’ün 66263 sayılı yazısına istinaden; DGS Ek Yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir. Mazereti kabul edilenler 07 Kasım 2022 saat: saat: 09:00-17:00 arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt için gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılan ya da bu koşulları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını 19-24 Ekim 2022 tarihleri arasında belgelemeleri kaydıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2022 DGS Ek Yerleştirme ile kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecektir.

Kayıt işlemlerinin başlatılması için ilk olarak,  Ön Kayıt Bilgi Formunu  tam ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir.

 

KAYIT İÇİN İŞLEM ADIMLARI

1. ÖN KAYIT BİLGİ FORMU’NU DOLDURUNUZ.

Ön Kayıt Bilgi Formunu doldurmayan adayların kayıt işlemi başlamayacaktır. E-kayıt ve/veya şahsen kayıt yapacakların bu işlemi yapması ZORUNLUDUR.

2. ÖĞRENİM ÜCRETİNİ ÖDEYİNİZ.

Online ödeme yapmak için tıklayınız.

3. E- KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLAYINIZ.

Ön Kayıt Bilgi Formu’nu dolduran ve öğrenim ücretini ödeyen adayların e-kayıt işlemini tamamlamaları gerekir.

Üniversite kaydınızı teyit etmek üzere, e-devlet sistemi üzerinden kayıt olduğunuzu gösteren barkodlu belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

 

ÜCRETLER VE ÖDEMELER

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, adayların kayda gelmeden önce ödemekle yükümlü oldukları ücretlerin tamamını ödemeleri gerekir. Ödeme işlemi tamamlanmayan adayların Üniversiteye kayıtları yapılmaz.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Ödeme Seçenekleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Her iki yönteme göre, kayıt yaptırma adımları aşağıda açıklanmaktadır:

ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT)

Aşağıda belirtilen bölümlere/programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 19-20 Ekim 2022 tarihleri arasında saat:23:59’a kadar e-devlet kapısı üzerinden, e-kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekir. ( https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden)

 • Eğitim Fakültesi: Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği
 • Hemşirelik Yüksekokulu: Hemşirelik
 • Hukuk Fakültesi: Hukuk (TR)
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: Sosyal Hizmet
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: İşletme
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Gemi ve Yat Tasarımı, Mimarlık (EN)
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği (EN), Endüstri Mühendisliği (EN), İnşaat Mühendisliği (TR), Yazılım Mühendisliği (EN)

 

E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin Üniversiteye gelmesine ve herhangi bir evrak teslimi yapmasına gerek yoktur.

1. Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurma ve öğrenim ücreti ödeme işleminden herhangi birini gerçekleştirmeden e-kayıt yapmak isteyen öğrencilere, e-devlet sistemi üzerinde “ücretin ödenmediğine dair” hata mesajı çıkacaktır. Öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurduktan sonra e-kayıt işlemini tamamlamaları gerekir.

2. E-devlet kapısı üzerinden aşağıdaki konularda hata aldığı için kayıtlarını tamamlayamayan öğrencilerimizin, belirtilen belgelerle birlikte 19-24 Ekim 2022 tarihleri ve saat: 09:00-17:00 saatleri arasında, nüfus cüzdanı asılları ve Öğrenci İşleri masasına teslim edilmesi gereken kesin kayıt evrakları ile birlikte, Üniversiteye şahsen kayda gelmeleri gerekmektedir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Sisteminden Lise mezunu olunduğuna ilişkin bilgi alınamaması: Bu hatayı alan öğrencilerin liseden tek dersinin ya da bütünleme sınavının kaldığına dair belge alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. 
 • MSB Askere Alma Daire Başkanlığı Sisteminden “Askerlik İşlemleri Yönünden Sakıncası Yoktur” bilgisinin alınamaması: Bu hatayı alan öğrencilerin Askerlik Şubelerinden “Askerlik İşlemleri Yönünden Sakıncası Yoktur” yazısı alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. 
 • Yükseköğretim Bilgi Sisteminde aktif öğrenci kaydının bulunması: Bu hatayı alan öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversiteden ilişiklerini kesmeleri ve bu işlemi tamamladığına ilişkin belge alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. Kayıt öncesinde ayrıca ilgili üniversitenin YÖKSİS bildirimini tamamlaması zorunludur.

 

 


ŞAHSEN KAYIT

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19-24 Ekim 2022 tarihleri ve saat: 09:00-17:00 arasında Üniversitemize şahsen kayıt yaptırabilirler.

Öğrencilerin şahsen kayıt sırasında nüfus cüzdanı asıllarının yanında olması gerekmektedir.


ŞAHSEN KAYIT ADRESİ

 Kayıt Adresi: Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL

(Kültür Merkezi Binası- Giriş Katı)

Ödeme işlemi tamamlanmayan öğrencilerin Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yenilenmez, yapılmış veya yenilenmiş olsa dahi geçersiz sayılır. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.


ÖĞRENCİ İŞLERİ MASASI KAYIT İŞLEMLERİ

Mali İşler Masası kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin, aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Masasına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini eksiksiz teslim eden öğrencilerin kesin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Kayıtta öğrenci şahsen kayda kendisi gelemiyorsa, noter onaylı vekâletname ile kayıt yaptırılabilir.

 • 2022 DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) (Maltepe Üniversitesi’ne yerleştiğini gösterir belge) ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 • 2022 DGS Ek Yerleşme Puan Kartı (İnternet çıktısı) (Tüm puanları gösteren, puan kartı belgesi) ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 • Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı görevlilere ibraz edilecektir.)
 • Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Lise diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir. Daha önce üniversiteye kayıtlı olduğu için lise diploması elinde olmayan öğrenciler, kayıtlı olduğu kurumdan kaydını sildirmeli ve lise diplomasını teslim almalıdır. Henüz liseden mezun olamayan öğrenciler, liselerinden mezun olamadıklarını bildiren belge almalıdır. Kayıt sırasında lise diplomasının aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)
 • Ön Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Ön Lisans diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir.)
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten online alınmaktadır) 2002 ve daha önce doğumlu erkek öğrenciler için.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi geçerli değildir.)
 • 2 adet transkript ( Fotokopi kabul edilmeyecektir.)
 • Ders içerikleri (Ders içerikleri kayıt hakkı kazanılması halinde, kesin kayıt sırasında ilgili Fakülte ve/veya Hemşirelik Yüksekokul sekreterliğine teslim edilecektir.)


 

Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.

Onaylı olmayan ve/veya doğruluğu tespit edilemeyen belge ile kayıt işlemi gerçekleştirilemez.
 

İNGİLİZCE YETERLİLİK

Öğretim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Yeterlilik Sınavı

Öğretim dili İngilizce olan lisans bölümlerine/programlarına kayıtlı tüm adayların, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran adayların dil yeterlilikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavı ile belirlenir.

Öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt olan adayların İngilizce dil yeterliliği için 25 Ekim 2022 tarihinde saat: 10:00’da yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri veya Üniversite tarafından kabul edilen sınav belgelerini sunmaları gerekir. Kabul edilen sınavlarla ilgili bilgiyi Muafiyet koşulları sayfasından alabilirsiniz.

Sınavlardan başarılı olan adaylar, İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınavlardan yeterli puanı alamayan adaylarımız ise, aldıkları puana göre, uygun seviyeden İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler. Hazırlık Programında 3 seviye bulunmaktadır. SEVİYE 1 Temel (A1), Alt-orta (A2) , Orta (B1) ve Üst Orta (B2) seviyelerinden oluşur. SEVİYE 2 Alt-orta (A2), Orta (B1) ve Üst Orta (B2) seviyelerinden oluşur. SEVİYE 3 Orta (B1) ve Üst Orta (B2) seviyelerinden oluşur.

İki yarıyılın sonunda hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, sonraki akademik yıla ait kayıt yenileme işlemlerini tamamlayarak ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler.

Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi dolmamış ulusal ya da uluslararası sınav belgesi olan adaylar, belgelerini 19-24 Ekim 2022 tarihleri arasında Üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokuluna sunarak İngilizce Hazırlık Programından muafiyet talebinde bulunabilirler. Ayrıntılı bilgi, Yabancı Diller Yüksekokulu sayfasından alınabilir. Belgesi uygun olmayan adayların, mutlaka Üniversite tarafından düzenlenen dil yeterlilik sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

Öğretim Dili Türkçe Olan Programların İngilizce Muafiyet Sınavı 

Öğretim dili Türkçe olan bölümlerde/programlarda İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olarak Hazırlık öğrenimi görmek isteyen adaylar, taleplerini Üniversite kayıtları sırasında Öğrenci İşleri ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıklarına iletmelidirler. Adayların dil yeterliliklerinin belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen sınavlara girmeleri ya da Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi devam eden ulusal veya uluslararası sınav belgesi sunmaları gerekir.

Öğretim dili Türkçe bölüme/programa kayıt yaptıran ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen adaylar için,  25 Ekim 2022 tarihinde saat:13:00’da İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır.

Bu sınava girmek zorunlu değildir.
 


ÖĞRENCİ YURDU

Yurtlar ve yurt başvuruları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Yurtlar sayfamızı inceleyebilirsiniz.


ÜNİVERSİTEMİZ İLETİŞİM VE ULAŞIM

Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL

KEP Adresimiz: [email protected]

[email protected]

Tel: +90 (216) 626 10 50 444 65 87

Ayrıntılı iletişim bilgileri için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel