Maltepe Üniversitesi | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı YAZ ÖĞRETİMİ Uygulama Esasları, Takvim ve Ücretler

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı YAZ ÖĞRETİMİ Uygulama Esasları, Takvim ve Ücretler

Yaz Öğretimi BAŞVURULARI ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) olarak alınacaktır.

Dersler yüz yüze yapılacaktır. Devam takibi yapılacaktır.

Yaz Öğretiminde sadece 2021-2022 Güz-Bahar dersleri açılacaktır.

Yaz Öğretiminde ders yükü 3 ders veya 10 krediyle sınırlıdır. Başka bir deyişle, 3 dersin toplamı 20 kredi de olabilir; 10 kredinin karşılığı 5 ders de olabilir.

 

 

Ders seçimleri sınamalı öğrenciler için, aşağıdaki Yönetmelik maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

Ders tekrarı
Madde 24 (11.08.2013 tarih ve 28732 sayılı Resmȋ Gazete)
(1) Bir dersten F, BZ, DZ notlarından birini alarak başarısız olan sınamalı öğrenciler; o dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

 

16.06.2017 tarih ve 11 sayılı Senato Kararı gereği, Yaz Öğretiminde geçerli olmak üzere; mezuniyet için en çok iki dersi kalan ve bu dersler için “Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 26. Maddesinde tanımlanan, ek sınavlara katılabilecek durumda olan öğrencilerin (normal öğretim süresi içinde, bölümün/programın öğretim programında gösterilmiş derslere yazılmış, derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden, proje, tasarım, planlama ve atölye dersleri gibi öğretim programlarında yalnız uygulamadan oluşan dersler hariç) Yaz Öğretiminde 4 derse kayıt yaptırabilmesine karar verilmiştir.

NOT: İlgili Senato kararı gereği, Yönetmeliğin 26. Maddesinde tanımlanan ek sınava girme hakkı olan öğrenciye 4. dersi seçtirilecektir.

 

YAZ ÖĞRETİMİNİN AMACI:

Yaz Öğretimi;

a) Güz ya da Bahar dönemlerinde bazı dersleri alamamış; aldıkları dersten başarısız (F, BZ, DZ) olmuş ya da GANO’sunu (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) yükseltmek için başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak isteyen öğrencilere ek öğrenim imkânı sağlamak,

b) Öğrencilerin bazı dersleri önceden alabilmelerini sağlayarak yıl içi ders yüklerini dengelemek ve Çift Anadal, Yandal programlarına katılanların seçeneklerini arttırmak ve eğitim-öğretim sürelerini kısaltmak,

c) Diğer üniversitelerdeki öğrencilerin ve ilgili iş kollarında çalışanların Üniversitede verilen derslerden yararlanmasını sağlamak,

ç) Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını yaz aylarında değerlendirmek, verimli kullanımı arttırmak.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi derse kayıt/talep toplama işlemleri, 27 Haziran-08 Temmuz 2022 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ders yükü sınırları içinde öğrenciler istedikleri dersler için talepte bulunabileceklerdir. Öğrencilerin, talepte bulundukları derslere ilişkin ücretin tamamını 08 Temmuz 2022 Cuma günü saat 16:00’ya kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ödemeleri gerekmektedir.

Ödeme sonrasında öğrenciler, 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında danışmanlarıyla eşzamanlı olarak MÜBİS üzerinden ders/şube seçimini yapıp, onaylayacaklardır.

 

Yaz Öğretimine aşağıda belirtilen öğrenciler kabul edilmektedir:

a) Bir veya iki yıl okuduktan sonra kayıt donduran Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; kayıt dondurma, izinli sayılma ve uzaklaştırma gibi ilgili mevzuat hükümlerine göre Yaz Öğretimine devam etmesine engel durumu olmayan Maltepe Üniversitesi öğrencileri,

b) Başka bir üniversiteye kayıtlı öğrencilerle, derslere yaşam boyu eğitim çerçevesinde katılmak isteyenlerden, başvuruları YÖEK tarafından onaylananlar.

Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler de kayıt yaptırabileceklerdir. Bu öğrenciler; açılması kesinleşen derslerin 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü internet sitesinde ilan edilmesinin ardından, 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arası kayıt yaptırabileceklerdir.  

Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler için başvuru linki: https://mubis.maltepe.edu.tr/GENEL/YazOkulu/YazOkuluBasvuruGirisi.aspx

 

 

Maltepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 17. Maddesine göre:

(1) “Öğrenciler aşağıda belirtilen durumlarda ve ilgili kurulun onayıyla, Yaz Öğretiminde başka bir üniversiteden ders alabilir:

a) Öğrencinin ön kayıt için başvurduğu dersin yetersiz kontenjan nedeniyle kapatılmış olması,

b) Dersin ön kayıt listesinde bulunmaması,

c) Öğrencinin mazeretinin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları karşılayan ve başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerin, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokuluna dilekçeyle başvurması, almak istedikleri derslerin kodu, adı, kredi ve saatlerini belgelemeleri zorunludur.

Maltepe Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin başka yükseköğretim kurumlarından Yaz Öğretimi ders/dersleri alabilmeleri için; belirtilen işlemlere uygun olarak Üniversitemize Yaz Öğretimi ödeme ve kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, ayrıca ilgili ders/derslerin ÜNİVERSİTEMİZDE AÇILMAMIŞ olması gerekmektedir.

 

Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Programı, 7. ve 8. Yarıyıllardaki Intern I ve Intern II dersleri 19/06/2019 tarihli Senato Kararıyla, mezuniyet aşamasında olan ve konuya ilişkin Intern derslerinden tek dersi kalan öğrenciler için geçerli olmak üzere 2021-2022 Yaz Öğretiminde açılacaktır.

Bir dersin açılabilmesi için, şubede en az 4 öğrencinin bulunması ve ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulunun dersin açılmasına onay vermesi gerekmektedir.

Haftalık Ders Çizelgeleri, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu internet sayfalarında ilan edilecektir.

Talep edilen dersi/dersleri kapatılan ve/veya açılmayan öğrenciler, ödedikleri ücreti 26 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geri alabileceklerdir.  Ancak, talep edilen ve açılması kesinleşen derslere ilişkin öğrenim ücretlerinin geri ödenmesi mümkün değildir.

NOTLAR:

  1. 27 Haziran-08 Temmuz 2022 tarihlerinde başvuru yapmayan öğrencilerin daha sonra ders kaydı yaptırmaları mümkün değildir.
  2. Açılması kesinleşen derslere ilişkin Haftalık Ders Çizelgeleri akademik birimlerce her bir öğrencinin kayıt yaptırdığı şubeler göz önünde bulundurularak çakışma olmayacak şekilde düzenlenecektir.
  3. 27 Haziran-08 Temmuz 2022 tarihleri arasında başvuru yapan öğrencilerden seçtikleri dersleri açılmayanlar, 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokuluna başvurarak açılmayan dersin yerine, açılan başka bir derse kayıt yaptırabileceklerdir.
  4. Yaz Öğretiminde kaydolunan dersler bırakılmaz, derslerden çekilme işlemi uygulanmaz.
  5. Çok sayıda ders açılacağı için Cumartesi ve Pazar günü de ders yapılabilecektir.
  6. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

AKADEMİK TAKVİM İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN TR BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN EN BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel