Maltepe Üniversitesi | 2021-2022 ÖĞRENİM ÜCRETLERİYLE İLGİLİ DUYURU

2021-2022 ÖĞRENİM ÜCRETLERİYLE İLGİLİ DUYURU

Önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerimiz için 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretlerimiz belirlenmiştir. Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak, öğrenim ücretlerinde yıllık TÜFE oranının altında artış yapılmıştır.

29/08/2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üniversite ve yüksekokullarla 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için %8 olarak uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi (KDV) oranı 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %1’e indirilmişti. Söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla, Üniversitemizin öğrenim ücretleri de 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında %1 KDV'ye uygun olarak güncellenmiş ve güncelleme öncesinde ödeme yapan öğrencilerimizin ücret farkları kendilerine iade edilmiştir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretlerine uygulanan KDV oranı ise eğitimin 30 Haziran 2021 tarihinden sonra başlayacak olması nedeniyle, %8 olarak hesaplanmış ve ücretler duyurulmuştur. Eğitimde uygulanacak olan KDV'de yapılan düzenlemenin süresinin uzatılması durumunda, fazla ödenen ücretler öğrencilerimizin hesaplarına iade edilecektir. 

Saygılarımızla,

REKTÖRLÜK

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel