Maltepe Üniversitesi | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı DİKEY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı DİKEY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Dikey Geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 17-22 Eylül 2021 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden “e-kayıt” yöntemiyle ( https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden)

veya

Üniversiteye şahsen gelerek 17-24 Eylül 2021 tarih saat:09:00-17:00 arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

Bu yöntemlerden herhangi biriyle, belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayanlar Üniversitemize kayıt haklarını kaybederler.

Kayıt için gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılan ya da bu koşulları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt işlemlerinin başlatılması için ilk olarak,  Ön Kayıt Bilgi Formunu  tam ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir.

İşlem Adımları:

Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurmayan öğrencilerin e-kayıt işlemi başlamayacaktır.

 • Öğrenim ücretini ödeyiniz.

Online ödeme yapmak için tıklayınız.

 • E- Kayıt işlemini tamamlayınız.

Ön Kayıt Bilgi Formu’nu dolduran ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin e-kayıt işlemini tamamlamaları gerekir.

Üniversite kaydınızı teyit etmek üzere, e-devlet sistemi üzerinden kayıt olduğunuzu gösteren barkodlu belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

Ücretler ve Ödemeler

Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için, öğrencilerin kayda gelmeden önce ödemekle yükümlü oldukları ücretlerin tamamını ödemeleri gerekir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Ücretleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Her iki yönteme göre, kayıt yaptırma adımları aşağıda açıklanmaktadır:

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT):

DGS yerleştirme sonuçları kapsamında aşağıda belirtilen bölümlere/programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 17-22 Eylül 2021 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden, e-kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekir. ( https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden)

 • Eğitim Fakültesi: Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Hemşirelik Yüksekokulu: Hemşirelik
 • Hukuk Fakültesi: Hukuk (TR)
 • İletişim Fakültesi: Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (TR/EN), Radyo, Televizyon ve Sinema
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi: Sosyal Hizmet, Sosyoloji (TR/EN)
 • İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik (TR/EN)
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Gemi ve Yat Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık (TR/EN)
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği (EN), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EN), Endüstri Mühendisliği (EN), İnşaat Mühendisliği (TR,EN), Yazılım Mühendisliği (EN)

 

E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin Üniversiteye gelmesine ve herhangi bir evrak teslimi yapmasına gerek yoktur.

 

1. Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurma ve öğrenim ücreti ödeme işleminden herhangi birini gerçekleştirmeden e-kayıt yapmak isteyen öğrencilere, e-devlet sistemi üzerinde “ücretin ödenmediğine dair” hata mesajı çıkacaktır. Öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin Ön Kayıt Bilgi Formu’nu doldurduktan sonra e-kayıt işlemini tamamlamaları gerekir.

2. E-devlet kapısı üzerinden aşağıdaki konularda hata aldığı için kayıtlarını tamamlayamayan öğrencilerimizin, belirtilen belgelerle birlikte 17-24 Eylül 2021 tarihleri ve 09:00-17:00 saatleri arasında, nüfus cüzdanı asılları ve Öğrenci İşleri masasına teslim edilmesi gereken kesin kayıt evrakları ile birlikte, Üniversiteye şahsen kayda gelmeleri gerekmektedir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Sisteminden Lise mezunu olunduğuna ilişkin bilgi alınamaması: Bu hatayı alan öğrencilerin liseden tek dersinin ya da bütünleme sınavının kaldığına dair belge alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. 
 • MSB Askere Alma Daire Başkanlığı Sisteminden “Askerlik İşlemleri Yönünden Sakıncası Yoktur” bilgisinin alınamaması: Bu hatayı alan öğrencilerin Askerlik Şubelerinden “Askerlik İşlemleri Yönünden Sakıncası Yoktur” yazısı alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. 
 • Yükseköğretim Bilgi Sisteminde aktif öğrenci kaydının bulunması: Bu hatayı alan öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversiteden ilişiklerini kesmeleri ve bu işlemi tamamladığına ilişkin belge alarak şahsen kayda gelmeleri gerekir. Kayıt öncesinde ayrıca ilgili üniversitenin YÖKSİS bildirimini tamamlaması zorunludur.

 

ÜNİVERSİTEDE ŞAHSEN KAYIT YAPTIRILMASI:

Aşağıdaki bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler, yukarıdaki önemli notlar alanında belirtilen sebeplerle e-kayıt yöntemi ile kaydını yapamayan öğrenciler; 17-24 Eylül 2021 tarihleri ve 09:00-17:00 saatleri arasında Üniversitemize şahsen kayıt yaptırması gerekmektedir. Öğrencilerin şahsen kayıt sırasında nüfus cüzdanı asıllarının yanında olması gerekmektedir.

 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarımı, Sahne Sanatları

 

ŞAHSEN KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT ADRESİ

 Kayıt Adresi: Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL

(Kültür Merkezi Binası- Giriş Katı)

Ödeme işlemi tamamlanmayan öğrencilerin Üniversiteye kayıtları yapılmaz, yenilenmez, yapılmış veya yenilenmiş olsa dahi geçersiz sayılır. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

ÖĞRENCİ İŞLERİ MASASI KAYIT İŞLEMLERİ

Mali İşler Masası kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin, aşağıdaki belgeleri Öğrenci İşleri Masasına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini eksiksiz teslim eden öğrencilerin kesin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Kayıtta öğrenci şahsen kayda kendisi gelemiyorsa, noter onaylı vekâletname ile kayıt yaptırılabilir.

ÖĞRENCİ İŞLERİ MASASINA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:

 • 2021 DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) (Maltepe Üniversitesi’ne yerleştiğini gösterir belge) ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 • 2021 DGS Yerleşme Puan Kartı (İnternet çıktısı) (Tüm puanları gösteren, puan kartı belgesi) ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 • Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı görevlilere ibraz edilecektir.)
 • Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Lise diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir. Daha önce üniversiteye kayıtlı olduğu için lise diploması elinde olmayan öğrenciler, kayıtlı olduğu kurumdan kaydını sildirmeli ve lise diplomasını teslim almalıdır. Henüz liseden mezun olamayan öğrenciler, liselerinden mezun olamadıklarını bildiren belge almalıdır. Kayıt sırasında lise diplomasının aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)
 • Ön Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi (Ön Lisans diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir.)
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devletten online alınmaktadır) 2001 ve daha önce doğumlu erkek öğrenciler için.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi geçerli değildir.)
 • 2 adet transkript ( Fotokopi kabul edilmeyecektir.)
 • Ders içerikleri (Ders içeriklerinin, pandemiden dolayı onaylı olma zorunluluğu yoktur. Ders içerikleri kayıt hakkı kazanılması halinde, kesin kayıt sırasında ilgili Fakülte ve/veya Hemşirelik Yüksekokul sekreterliğine teslim edilecektir.

 

Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.
 

Onaylı olmayan ve/veya doğruluğu tespit edilemeyen belge ile kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

 

İngilizce Yeterlilik

Öğretim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Yeterlilik

Öğretim dili İngilizce olan lisans bölümlerine/programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dil yeterlilikleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Yeterlilik Sınavı ile belirlenir.

Öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilerin İngilizce dil yeterliliği için 27 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girmeleri veya Üniversite tarafından kabul edilen sınav belgelerini sunmaları gerekir. Kabul edilen sınavlarla ilgili bilgiyi Muafiyet koşulları sayfasından alabilirsiniz.

Sınavlardan başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrencilerimiz ise, aldıkları puana göre, uygun seviyeden İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler. Hazırlık Programında 3 seviye bulunmaktadır. SEVİYE 1 Temel (A1), Alt-orta (A2) , Orta (B1) ve Üst Orta (B2) seviyelerinden oluşur. SEVİYE 2 Alt-orta (A2), Orta (B1) ve Üst Orta (B2) seviyelerinden oluşur. SEVİYE 3 Orta (B1) ve Üst Orta (B2) seviyelerinden oluşur.

İki yarıyılın sonunda hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, sonraki akademik yıla ait kayıt yenileme işlemlerini tamamlayarak ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler.

Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi dolmamış ulusal ya da uluslararası sınav belgesi olan öğrenciler, belgelerini 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokuluna sunarak İngilizce Hazırlık Programından muafiyet talebinde bulunabilirler. Ayrıntılı bilgi, Yabancı Diller Yüksekokulu sayfasından alınabilir. Belgesi uygun olmayan öğrencilerin, mutlaka Üniversite tarafından düzenlenen dil yeterlilik sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

Öğretim Dili Türkçe Olan Programların İngilizce Muafiyet Sınavı 

Öğretim dili Türkçe olan bölümlerde/programlarda İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı olarak Hazırlık öğrenimi görmek isteyen öğrenciler, taleplerini Üniversite kayıtları sırasında Öğrenci İşleri ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıklarına iletmelidirler. Öğrencilerin dil yeterliliklerinin belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen sınavlara girmeleri ya da Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlilik süresi devam eden ulusal veya uluslararası sınav belgesi sunmaları gerekir.

Öğretim dili Türkçe bölüme/programa kayıt yaptıran ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler için, 30 Eylül 2021 tarihinde İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Bu sınava girmek zorunlu değildir.

Yurtlar

Yurtlar ve yurt başvuruları hakkında bilgi almak için Yurtlar sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Üniversitemiz İletişim ve Ulaşım

Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İSTANBUL

KEP Adresimiz: [email protected]

[email protected]

Tel: +90 (216) 626 10 50 - 444 65 87

 Ayrıntılı iletişim bilgileri için tıklayınız.

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel