Maltepe Üniversitesi | 2021-2022 Bahar Yarıyılı Merkezi Puanla (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2021-2022 Bahar Yarıyılı Merkezi Puanla (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylardan öğretim dili İngilizce olan programlar ile Hukuk Fakültesi-Hukuk %30 İngilizce programına başvurusu kabul edilenler için, 21 Şubat 2022 (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 10:00) İngilizce Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olan adaylar doğrudan lisans programlarına başlayacaklardır. Sınavda başarısız olan adaylar ise, bir yarıyıl ya da bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gördükten sonra lisans programlarına devam edeceklerdir.

Daha önce başka bir üniversitede zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gören veya Üniversitemizce kabul edilen yabancı dil sınavlarından gerekli puanları sağlayan adayların İngilizce hazırlık muafiyetleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda hazırlıktan muaf olan adaylar, doğrudan lisans programlarına başlayacaklardır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden; Eğitim dili Türkçe olan programların zorunlu Yabancı Dil İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için 28 Şubat 2022 Salı (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu saat 13:30) İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır.

 

Başvuru Sonuç Listesi için tıklayınız.

 

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1)

 Yatay Geçiş Takvimi

Başvurular

31 Ocak-04 Şubat 2022

Başvuruların Değerlendirilmesi

09-16 Şubat 2022

Sonuçların İnternette İlanı

18 Şubat 2022

Kayıt Tarihleri

22-25 Şubat 2022

İngilizce Yeterlilik Sınavı 

İngilizce Programa başvurusu olan ve Hazırlık sınıfı başarısı olmayanlar için Muafiyet sınavı yapılacaktır. Bu sınavdan başarısız olanlar hazırlık sınıfı okuyacaktır.

21 Şubat 2022

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 10:00

İngilizce Muafiyet Sınavı 

Türkçe Programa başvurusu olan ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için.

28 Şubat 2022

Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 13:30

KESİN KAYIT BELGELERİ

 • Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan “YATAY GEÇİŞ YAPILMASINA ENGEL OLMADIĞINA” dair yazı (Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçiş ile ayrılmasına mali açıdan engel bir durum olmadığına dair)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre YKS/ÖSYS/TYT/AYT /DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Öğrenci Belgesi (Belgenin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.)
 • 2 Adet Transkript (Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç.)
 • Ders içerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç.)
 • Ders içeriklerinin, pandemiden dolayı onaylı/imzalı olma zorunluluğu yoktur. Ders içerikleri kayıt hakkı kazanılması halinde, kesin kayıt sırasında ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ya da Meslek Yüksekokulu Sekreterliklerine teslim edilecektir. (Tıp Fakültesi'ne başvuracak adaylar ders içeriklerini başvuru esnasında Tıp Fakültesi sekreterliğine teslim etmek zorundadır.)
 • YKS/ÖSYS/TYT/AYT ile yerleşenler için Lise Diploması aslı ve 1 adet fotokopisi (Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan belgesi geçerli olacaktır.)
 • DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Lise Diploması ve Ön Lisans Diploması aslı ve 1’er adet fotokopisi (Lise Diploması ve/veya Ön Lisans Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan belgesi geçerli olacaktır.)
 • İngilizce Hazırlık Durum Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan bölümlere başvuran adaylardan) kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların belgelerini eklemeleri gerekmektedir.  Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının yazılması gerekmektedir.

Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.

Onaylı olmayan belge ile kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Kesin kayıtta adayın bizzat bulunması gerekmekte olup; kayda gelemeyen adayların noter onaylı vekili aracılığı ile kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.

MUAFİYET/TRANSFER İŞLEMLERİ

 • Öğrencilerin transfer etmek istedikleri dersleri başvuru dilekçelerinde açıkça belirtmeleri ve daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alınacak ders içeriklerini ve transkripti (Transkript: Mühürlü, kaşeli ve ıslak veya elektronik imzalı olmalıdır.) dilekçelerine eklemeleri ve kaydın son günü olan 25 Şubat 2022 Cuma günü saat:16:00’ya kadar ilgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ya da Meslek Yüksekokulu Sekreterliklerine teslim etmeleri zorunludur.

Bu tarihten sonraki muafiyet başvuruları ve belirtilen özellikleri taşımayan belgeler işleme alınmaz.

Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenci adaylarının, FR-368 Lisans-Ön Lisans Ders Muafiyet dilekçesi formunu doldurarak, belgeleri ile birlikte Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ya da Meslek Yüksekokulu Sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel