Maltepe Üniversitesi | 2021-2022 BAHAR YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE (GANO) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

2021-2022 BAHAR YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE (GANO) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Önlisans bölüm/programlara Genel Not Ortalamasına göre yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıtları 01-04 Mart 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden; Türkçe Programa kayıt yaptıran ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için, 28 Şubat 2022 Pazartesi (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu saat 13:30’da) İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır. 

KESİN KAYIT BELGELERİ

  • Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan “YATAY GEÇİŞ YAPILMASINA ENGEL OLMADIĞINA” dair yazı (Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçiş ile ayrılmasına mali açıdan engel bir durum olmadığına dair)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 Adet Fotoğraf
  • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre YKS/ÖSYS/TYT/AYT /DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
  • Öğrenci Belgesi (Belgenin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.)
  • 2 Adet Transkript (Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.)
  • Ders içerikleri (Ders içeriklerinin, pandemiden dolayı onaylı/imzalı olma zorunluluğu yoktur. Kesin kayıt sırasında Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine teslim edilecektir.)
  • YKS/ÖSYS/TYT/AYT ile yerleşenler için, Lise Diploması aslı ve 1 adet fotokopisi (Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan belgesi geçerli olacaktır.)

Belgelerin onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı) olması gerekmektedir.

Onaylı olmayan belge ile kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Kesin kayıtta adayın bizzat bulunması gerekmekte olup; kayda gelemeyen adayların noter onaylı vekili aracılığı ile kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.

MUAFİYET/TRANSFER İŞLEMLERİ

  • Öğrencilerin transfer etmek istedikleri dersleri başvuru dilekçelerinde açıkça belirtmeleri ve daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alınacak ders içeriklerini ve transkripti (Transkript; mühürlü, kaşeli ve ıslak veya elektronik imzalı olmalıdır.) dilekçelerine eklemeleri ve kaydın son günü olan 04 Mart 2022 Cuma günü saat:16:00’ya kadar Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine teslim etmeleri zorunludur.

Bu tarihten sonraki muafiyet başvuruları ve belirtilen özellikleri taşımayan belgeler işleme alınmaz.

Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenci adaylarının, FR-368 Lisans-Ön Lisans Ders Muafiyet dilekçesi formunu doldurarak, belgeleri ile birlikte Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ya da Meslek Yüksekokulu Sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi için tıklayınız.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel