Maltepe Üniversitesi | 2020-2021 Güz Yarıyılı Merkezi Puanla (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2020-2021 Güz Yarıyılı Merkezi Puanla (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylardan öğretim dili İngilizce olan programlar ile Hukuk Fakültesine başvurusu kabul edilenler için 28 Eylül 2020 Pazartesi saat 10:00 da İngilizce Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olan adaylar doğrudan lisans programlarına başlayacaklardır. Sınavda başarısız olan adaylar ise bir yarıyıl ya da bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gördükten sonra lisans programlarına devam edeceklerdir.

Daha önce başka bir üniversitede zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gören veya Üniversitemizce kabul edilen yabancı dil sınavlarından gerekli puanları sağlayan adayların İngilizce hazırlık muafiyetleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda hazırlıktan muaf olan adaylar, doğrudan lisans programlarına başlayacaklardır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden; Eğitim dili Türkçe olan programların zorunlu Yabancı Dil İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için 30 Eylül 2020 Çarşamba saat 10:00 da İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır.

 Kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.

Yatay Geçiş Takvimi

Başvurular

01-15 Ağustos 2020

Başvuruların Değerlendirilmesi

17-20 Ağustos 2020

Sonuçların İnternette İlanı

24 Ağustos 2020

Kayıt Tarihleri

25-28 Ağustos 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İngilizce Programa kayıt yaptıran ve Hazırlık sınıfı başarısı olmayanlar için Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu sınavdan başarısız olanlar hazırlık sınıfı okuyacaktır.)

28 Eylül 2020  Saat: 10:00
(Sınavın düzenleniş biçimi ve yeri konusunda daha sonra bilgi verilecektir.)

İngilizce Muafiyet Sınavı (Türkçe Programa kayıt yaptıran ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için)

30 Eylül 2020  Saat: 10:00
(Sınavın düzenleniş biçimi ve yeri konusunda daha sonra bilgi verilecektir.)

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.)

  • Kayıt Formu (indirmek için tıklayınız)
  • Öğrenci Belgesi: Öğrenci belgesinin son bir ay içinde alınmış ve ilgili üniversite tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yurt içi başvurularında elektronik imzalı veya e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir. Merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1)'e  göre yalnızca bir kere geçiş yapılabileceğinden, adayın öğrenim görmekte olduğu programa EK MADDE-1'E GÖRE KAYIT YAPTIRMADIĞININ öğrenci belgesinde belirtilmesi; belirtilmiyor ise, ayrıca Üniversite tarafından onaylı (e-imza veya ıslak imzalı) belge sunulması gerekmektedir.
  • Lise diploması: Lise diploması kendisinde olan adaylar için; kayıt sırasında diplomanın aslı görevliler tarafından görüldükten sonra, fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.
  • 2 Adet Transkript: Transkript belgesinin son bir ay içinde alınmış olması, ilgili üniversite tarafından onaylanmış ve ıslak veya e-imzalı olması gerekmektedir. Fotokopi kabul edilmeyecektir.
  • 2 Adet Ders İçerikleri: Ders içerikleri kayıt sırasında alınacaktır.
  • LYS/DGS/TYT/AYT Sonuç Belgesi (Tüm puan türlerindeki puanlarınızı gösteren belge): ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
  • ÖSYS/DGS/TYT/AYT Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiğini gösteren ilgili yıla ait ÖSYS sonuç belgesi): ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
  • İngilizce Hazırlık Durum Belgesi: Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların orjinal belgelerini kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, kayıt hakkı kazanmaları halinde İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. (Bu sınavda başarısız olanlar İngilizce Hazırlık programına; başarılı olanlar ise doğrudan lisans öğrenimine başlayacaklardır.)
  • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
  • Kayıtlı Üniversiteden alınan YATAY GEÇİŞE ENGEL BİR DURUM OLMADIĞINAdair belgenin (yani maddi bir yükümlülüğün olmadığını gösteren)  onaylanmış, ıslak imzalı veya elektronik imzalı olması gerekmektedir.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel