Maltepe Üniversitesi | 2020-2021 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2020-2021 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2020-2021 GÜZ YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Genel Not Ortalamasına göre yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylardan öğretim dili İngilizce olan programlar ile; Hukuk Fakültesine başvurusu kabul edilenler için, 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da İngilizce Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu sınavda başarısız olanlar kayıt yaptıramayacaklardır. Başarılı olan adaylar,  29-30 Temmuz 2020 tarihlerinde kayıt olabileceklerdir.

Bu sınavdan başarılı olan adayların kayıtları, 29-30  Temmuz 2020 (Yedekleri olan bölümlerin kayıt tarihleri, 04-05 Ağustos 2020) tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kayıtları, 28-30  Temmuz 2020 (Yedekleri olan bölümlerin kayıt tarihleri, 04-05 Ağustos 2020) tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden; zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için 24 Eylül 2020 Perşembe saat 10:00’da İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır.  

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(EKSİK BELGEYLE KAYIT YAPILMAZ.)

YURT İÇİNDEKİ ÜNİVERSİTELERDE KAYITLI ADAYLAR İÇİN

KAYIT BELGELERİ

 1. Kayıt Formu (İndirmek için tıklayınız)
 2. Öğrenci Belgesi: Öğrenci belgesinin son bir ay içinde alınmış ve ilgili üniversite tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yurt içi başvurularında, elektronik imzalı veya e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.
 3. Lise diplomasının Aslı ve Fotokopisi: Lise diploması kendisinde olan adaylar için, kayıt sırasında diplomanın aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların, e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.
 4. 2 Adet Transkript ve 2 Adet Ders İçerikleri: Transkript belgesinin ilgili üniversite tarafından onaylanmış, ıslak imzalı veya elektronik imzalı olması gerekmektedir. Fotokopi kabul edilmeyecektir. Kayıttan sonra ilgili üniversiteden alınan transkript ve ders içeriklerinin; intibak/muafiyet taleplerini içeren bir dilekçe ile birlikte, kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine teslim edilmesi gerekmektedir.
 5. LYS/DGS/TYT/AYT Sonuç Belgesi (Tüm puan türlerini gösteren belge): ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 6. ÖSYS/DGS/TYT/AYT Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiğini gösteren ilgili yıla ait ÖSYS sonuç belgesi): ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 7. İngilizce Hazırlık Durum Belgesi: Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların, orjinal belgelerini kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, kayıt hakkı kazanmaları halinde İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. Bu sınavda başarısız olanlar kayıt yaptıramayacaklardır.
 8. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 9. Askerlik Durum Belgesi (e-devletten online alınmaktadır).
 10. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 11. Kayıtlı Üniversiteden alınanYATAY GEÇİŞE ENGEL BİR DURUM OLMADIĞINAdair belgenin (yani maddi bir yükümlülüğün olmadığını gösteren)  onaylanmış, ıslak imzalı veya elektronik imzalı olması gerekmektedir.

 

YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDE KAYITLI ADAYLAR İÇİN

KAYIT BELGELERİ

 1. KIBRIS için;
 1. Kayıt Formu (İndirmek için tıklayınız)
 2. Öğrenci Belgesi: Öğrenci belgesinin son bir ay içinde alınmış ve ilgili üniversite tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yurt içi başvurularında elektronik imzalı veya e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.
 3. Lise diplomasının Aslı ve Fotokopisi: Lise diploması kendisinde olan adaylar için; kayıt sırasında diplomanın aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.
 4. 2 Adet Transkript ve 2 Adet Ders İçerikleri: Transkript belgesinin ilgili üniversite tarafından onaylanmış, ıslak imzalı veya elektronik imzalı olması gerekmektedir. Fotokopi kabul edilmeyecektir. Kayıttan sonra ilgili üniversiteden alınan transkript ve ders içeriklerinin; intibak/muafiyet taleplerini içeren bir dilekçe ile birlikte, kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine teslim edilmesi gerekmektedir.
 5. LYS/DGS/TYT/AYT Sonuç Belgesi (Tüm puan türlerini gösteren belge): ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 6. ÖSYS/DGS/TYT/AYT Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiğini gösteren ilgili yıla ait ÖSYS sonuç belgesi): ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 7. İngilizce Hazırlık Durum Belgesi: Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların, orjinal belgelerini kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, kayıt hakkı kazanmaları halinde İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. Bu sınavda başarısız olanlar kayıt yaptıramayacaklardır.
 8. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 9. Askerlik Durum Belgesi (e-devletten online alınmaktadır).
 10. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 11. Kayıtlı Üniversiteden alınanYATAY GEÇİŞE ENGEL BİR DURUM OLMADIĞINAdair belgenin (yani maddi bir yükümlülüğün olmadığını gösteren)  onaylanmış, ıslak imzalı veya elektronik imzalı olması gerekmektedir.

 

 1. KIBRIS DIŞINDAKİ YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERİ için;
 1. Kayıt Formu (İndirmek için tıklayınız)
 2. Lise diplomasının Aslı ve Fotokopisi: Lise diploması kendisinde olan adaylar için; kayıt sırasında diplomanın aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.
 3. Öğrenci Belgesi ve Türkçe Tercümesi: Öğrenci belgesi ve tercümesinin son bir ay içinde alınmış olması ve ilgili yurtdışı üniversite, konsolosluk, elçilik veya noter onaylı olması gerekmektedir. İlgili ülkenin resmi makamlarından alınan APOSTİL belgeli olmalıdır.
 4. 2 Adet Transkript ve Türkçe Tercümesi: Transkript belgesi ve tercümesinin ilgili yurtdışı üniversite, konsolosluk, elçilik veya noter onaylı olması gerekmektedirİlgili ülkenin resmi makamlarından alınan APOSTİL belgeli olmalıdır.
 5. 2 Adet Ders İçerikleri ve Türkçe Tercümesi: Ders içerikleri ve tercümesinin ilgili yurtdışı üniversite, konsolosluk, elçilik veya noter onaylı olması gerekmektedir. İlgili ülkenin resmi makamlarından alınan APOSTİL belgeli olmalıdır.
 6. Yurt Dışında Öğrenime Başladığınız Yıla İlişkin ÖSYM veya YÖK Tarafından Eşdeğer Kabul Edilen Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvurularında yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları ve ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için ilgili yıla ilişkin ÖSYS kılavuzunda yer alan YÖK duyurusunu inceleyiniz.
 7. YÖK Okul Tanıma Yazısı: Kayıtlı olunan yurtdışı üniversiteye ilişkin YÖK okul tanıma yazısı.
 8. İngilizce Hazırlık Durum Belgesi: Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların belgelerini kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, kayıt hakkı kazanmaları halinde İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. Bu sınavda başarısız olanlar kayıt yaptıramayacaklardır.
 9. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 10. Askerlik Durum Belgesi: e-devletten online alınmaktadır.
 11. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

NOT 1: 

Kayıt yaptıran öğrencilerimiz; önceki üniversitelerinde aldıkları derslere ilişkin muafiyet taleplerini, transkript ve ders içerikleriyle birlikte kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine bildireceklerdir.

NOT: 2

Kayıt işlemlerinde öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bizzat bulunması gerekmektedir. Kendisinin gelemeceği bir durum da; noterden vekalet vereceği kişi veya kişiler tarafından kayıt yapılabilecektir.

İngilizce Yeterlilik Muafiyet Listesi için tıklayınız.

Tıp Fakültesine Kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.

Diğer Fakülte ve Yüksekokullara Kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel