Maltepe Üniversitesi | 2020-2021 Güz Yarıyılı GANO Yatay Geçiş Başvuruları

2020-2021 Güz Yarıyılı GANO Yatay Geçiş Başvuruları

Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Takvimi

Başvurular

03-17 Temmuz 2020

Başvuruların Değerlendirilmesi

20-24 Temmuz 2020

Sonuçların İnternette İlanı

27 Temmuz 2020

Kayıt Tarihleri

28-30 Temmuz 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı (İngilizce Programa kayıt hakkı kazanan ve Hazırlık sınıfı başarısı olmayanlar için Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu sınavdan başarısız olanlar kayıt yaptıramayacaklardır.)

28 Temmuz 2020 (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 10:00)

İngilizce Muafiyet Sınavı (Türkçe Programa kayıt yaptıran ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için)

24 Eylül 2020 (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu- Saat: 10:00)

 

ONLINE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020-2021 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş İndirim Olanakları

Merkezi yerleştirme puanı veya genel not ortalamasına göre Üniversitemize yatay geçiş yapma hakkı kazanan öğrencilere;

 • Halen kayıtlı oldukları üniversitelere ÖSYM tarafından %25 veya %50 indirimli olarak yerleştirilenlere; Üniversitemizde aynı bölüme kayıt olma hakkı kazandığı takdirde aynı oranlarda, %75 indirimli veya burslu olarak yerleştirilenlere ise %50 oranında indirim imkânı sağlanacaktır (Adayların burs durumları, halen kayıtlı oldukları üniversiteye indirimli veya burslu yerleştiklerini gösteren ÖSYS sonuç belgesi üzerinden kontrol edilecektir).
 • Üniversiteye kayıt yılı itibarıyla, başvuru yapılan programın %25 veya %50 indirimli kontenjanına ilişkin taban puanı sağlayanlara aynı oranda indirim imkânı sağlanacaktır. Başvuru yapılan programa ilgili yılda %25 veya %50 indirimli kontenjan açılmamış ise bu programın ücretli kontenjanına birinci sırada yerleşen öğrencinin puanından (programın ücretli kontenjanının en büyük puanından) daha yüksek puana sahip olanlara %25 oranında indirim imkânı sağlanacaktır.

 

YURT İÇİNDEN YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Başvuru Formu (İndirmek İçin TIKLAYINIZ)
 • Öğrenci Belgesi (Öğrenci belgesinin son bir ay içinde alınmış olması ve ilgili üniversite veya noter tarafından onaylı olması gerekmektedir.) Yurt içinden yapılacak başvurularda e-imzalı belge kabul edilmektedir.
 • 2 Adet Onaylı Transkript ve Ders içerikleri (Belgelerin ilgili üniversite tarafından onaylı olması gerekmektedir. Ders içerikleri kayıt sırasında alınacaktır.) Yurt içinden yapılacak başvurularda e-imzalı belge kabul edilmektedir.
 • ÖSYM Sonuç Belgesi (Yerleştirme Puanlarının da Olduğu YKS/LYS/TYT/AYT Sonuç Belgesi) (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır).
 • ÖSYS Sonuç Belgesi (Halen Kayıtlı Olduğu Üniversiteye yerleştiğini gösteren ilgili yıla ait YKS/ÖSYS/TYT/AYT Sonuç Belgesi) (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu
  olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır).
 • İngilizce Hazırlık Durum Belgesi İngilizce Hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını görmek  için TIKLAYINIZ. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, İngilizce programa kayıt hakkı kazanmaları halinde, İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. Yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavında başarısız olan adaylar kayıt yaptıramayacaklardır.
 • Lise Diploması (Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)  

 

YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Başvuru Formu (İndirmek İçin TIKLAYINIZ)
 • Öğrenci Belgesi (Öğrenci belgesinin son bir ay içinde alınmış olması ve ilgili üniversite veya noter tarafından onaylı olması gerekmektedir.)
 • 2 Adet Onaylı Transkript ve Ders içerikleri (Belgelerin ilgili üniversite tarafından onaylı olması gerekmektedir. Ders içerikleri kayıt sırasında alınacaktır.)
 • ÖSYM Sonuç Belgesi (Yerleştirme Puanlarının da Olduğu YKS/LYS/TYT/AYT Sonuç Belgesi) (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır).
 • ÖSYS Sonuç Belgesi (Halen Kayıtlı Olduğu Üniversiteye yerleştiğini gösteren ilgili yıla ait YKS/ÖSYS/TYT/AYT Sonuç Belgesi) (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu
  olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır).
 • ÖSYM Sonuç belgesi olmayıp, (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000’de yer alan üniversitelerin programlarından yatay geçiş yapacak öğrenciler için sıralamada bulunduğunu belirten belgenin sunulması.
 • İngilizce Hazırlık Durum Belgesi İngilizce Hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını görmek  için TIKLAYINIZ. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, İngilizce programa kayıt hakkı kazanmaları halinde, İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. Yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavında başarısız olan adaylar kayıt yaptıramayacaklardır.
 • Lise Diploması (Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)  Yurt dışından başvuracak adayların Öğrenci Belgesi ve Transkriptlerinde "Apostil" onayı olması gerekmektedir. Aksi halde kayıt alınmayacaktır.
 • Transkriptteki not sistemi; 100'lük veya 4'lük sistem haricinde ise, başvuru sırasında transkriptinizin 100'lük ve 4'lük karşılığının sunulması.

 

NOT: Tıp Fakültesine başvuru yapacak adayların; Online başvuru işlemini tamamladıktan sonra, Feyzullah Cad. No:39 Maltepe/İSTANBUL adresinde bulunan Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sekreterliğine elden veya posta yoluyla aşağıdaki belgeleri 16 Temmuz 2020 17:30 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.

YÖK'ün 29.05.2020 tarihinde aldığı karar sonucunda;

2020-2021 eğitim ve öğretim döneminden önce Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitime
başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde, dünyada yaşanan COVID-19 salgını dikkate alınarak, sadece
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemindeki yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere;

Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan “Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk,  Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık" programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarındaki %50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurtdışı kontenjan  imkanı tanınmaktadır.

İlk binde yer alan üniversitelerde eğitim görenlere ek fırsat tanınmaktadır;

Üniversite sıralamalarında ilk binde olan üniversitelerde okuyan öğrencilere ayrıca yeni bir imkan daha tanınmıştır. Başarı sıralaması şartı bulunan “Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık" programları için olan yurtdışı yatay geçiş kontenjan kısıtlaması, Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarındaki öğrenciler için, geçerli olmayacak. Dolayısıyla ilk 1000'de yer alan üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ülkemizde eğitim ve öğretim görebilmeleri için yeni fırsat tanınmıştır.

Küresel Salgın dolayısıyla ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf da dâhil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. Bu şekilde yurtdışında okuyan tüm öğrenciler, okudukları sınıf ne olursa olsun belli şartlar dâhilinde Türk yükseköğretim sistemine dâhil olabilecekler. 

Anılan yönetmeliğin 11'inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan ''Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.'' koşulunun hazırlık sınıfından birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için aranmamaktadır.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60 not ortalamasını sağlamayan öğrencilerinde başvuru yapabilmesine, yatay geçişinin kabul edilmesi durumunda intibakının programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden yapılmaktadır.

Başvuruyu resmi sitemizden online şekilde yapmanız gerekmektedir. Sistemin sizden istediği evrakları sisteme yükleyip değerlendirmeye alınabilirsiniz.  Ayrıca not sisteminiz 100'lük veya 4'lük sistem haricinde ise başvuru sırasında transkriptinizin 100'lük ve 4'lük oluşumunun tarafımıza sunulmasını önemle rica ederiz.

YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI​ için TIKLAYINIZ

2020-2021 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjan Bilgileri için TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel