Maltepe Üniversitesi | 2020-2021 Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2020-2021 Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Önlisans bölüm/programlara Genel Not Ortalamasına göre yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler 23-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yaptıracaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden; Zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için, 01 Mart 2021 Pazartesi (Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu) saat 13:30’da İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır.  (Türkçe Programa kayıt yaptıran ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için.)

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Kayıt Formu (İndirmek için tıklayınız)
 2. Öğrenci Belgesi: Belgenin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir. Elektronik imzalı veya e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.
 3. Disiplin Durum Belgesi: Öğrenci Belgesi veya Transkriptte belirtilmiş ise, ayrıca belge istenmemektedir. Belgenin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir. Elektronik imzalı veya e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.
 4. Lise diplomasının Aslı ve Fotokopisi: Lise diploması kendisinde olan adaylar için, kayıt sırasında diplomanın aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. (Lise Diploması elinde olmayan adayların, e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)
 5. 2 Adet Transkript: Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.
 6. Ders İçerikleri:  Ders içeriklerinin, pandemiden dolayı onaylı olma zorunluluğu yoktur. Ders içerikleri kayıt sırasında Meslek Yüksekokulu sekreterliğine teslim edilecektir.
 7. ÖSYM Sonuç Belgesi (Tüm Puanların Olduğu YKS/ÖSYS/TYT/AYT Sonuç Belgesi) ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 8. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Halen Kayıtlı Olduğu Üniversiteye yerleştiğini gösteren ilgili yıla ait YKS/ÖSYS/TYT/AYT Sonuç Belgesi) ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 9. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
 10. Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınmaktadır.)
 11. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 12. Kayıtlı Üniversiteden alınan “YATAY GEÇİŞE ENGEL BİR DURUM OLMADIĞINA” dair belgenin ( yani mali bir yükümlülüğün olmadığını gösteren)  güncel tarihli onaylanmış, ıslak imzalı veya elektronik imzalı olması gerekmektedir.
 13. İÖ Öğrenci için; İkinci öğretim diploma programlarından birinci (örgün) öğretime başvurular için; başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girdiğini gösteren güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir. Elektronik imzalı veya e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.
 1. Onaylı olmayan belge ile kayıt işlemi gerçekleştirilemez.
 2. Eksik belgeyle kayıt yapılmaz.

NOT: 1

Kayıt yaptıran öğrencilerimiz; önceki üniversitelerinde aldıkları derslere ilişkin muafiyet taleplerini, transkript ve ders içerikleriyle birlikte kayıt yaptırdıktan sonra, ilgili Meslek Yüksekokulu sekreterliğine teslim edeceklerdir.

NOT: 2

Kayıt işlemlerinde öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bizzat bulunması gerekmektedir. Kendisinin gelemeyeceği bir durum da; noterden vekalet vereceği kişi veya kişiler tarafından kayıt yapılabilecektir.

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel