Maltepe Üniversitesi | 2019-2020 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2019-2020 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylardan öğretim dili İngilizce olan programlar ile Hukuk Fakültesine başvurusu kabul edilenler için 16 Eylül 2019 Pazartesi saat 10:00 da İngilizce Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olan adaylar doğrudan lisans programlarına başlayacaklardır. Sınavda başarısız olan adaylar ise bir yarıyıl ya da bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gördükten sonra lisans programlarına devam edeceklerdir.

Daha önce başka bir üniversitede zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gören veya Üniversitemizce kabul edilen yabancı dil sınavlarından gerekli puanları sağlayan adayların İngilizce hazırlık muafiyetleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda hazırlıktan muaf olan adaylar, doğrudan lisans programlarına başlayacaklardır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden; zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için 19 Eylül 2019 Pazartesi saat 10:00 da İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER  
(Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz)

 

 1. Kayıt Formu (indirmek için tıklayınız)
 2. Öğrenci Belgesi (Öğrenci belgesinin 27 Ağustos - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında alınmış ve ilgili üniversite tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yurt içi başvurularında elektronik imzalı veya e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)
 3. Kayıtlı Üniversiteden alınan yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge
 4. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise diploması kendisinde olan adaylar için; kayıt sırasında diplomanın aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.).
 5. 2 Adet Transkript ve Ders İçerikleri (Transkript belgesinin ilgili üniversite tarafından onaylanmış ve ıslak imzalı olması gerekmektedir. Fotokopi kabul edilmeyecektir.)
 6. ÖSYS/DGS/YKS Sonuç Belgesi (Tüm puan türlerindeki puanlarınızı gösteren belge) (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır)
 7. ÖSYS/DGS/YKS Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiğini gösteren ilgili yıla ait ÖSYS sonuç belgesi) (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır)
 8. İngilizce Hazırlık Durum Belgesi (Eğitim-Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların belgelerini kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, kayıt hakkı kazanmaları halinde İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. Bu sınavda başarısız olanlar İngilizce Hazırlık programına, başarılı olanlar ise doğrudan ilgili lisans programına başlayacaklardır.)
 9. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 10. Askerlik Durum Belgesi (1998 ve daha önceki yıllarda doğan erkek adaylar için) (e-devletten online alınmaktadır).
 11. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf


Not: Kayıt yaptıran öğrencilerimiz önceki üniversitelerinde aldıkları derslere ilişkin muafiyet taleplerini, 1 adet transkript ve ders içerikleriyle birlikte kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine bildireceklerdir.

Kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel