Maltepe Üniversitesi | 2019-2020 Güz Yarıyılı GANO Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2019-2020 Güz Yarıyılı GANO Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2019-2020 GÜZ YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

Genel Not Ortalamasına göre yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylardan öğretim dili İngilizce olan programlar ile Hukuk Fakültesine başvurusu kabul edilenler için 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 10:00 da İngilizce Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu sınavda başarısız olanlar kayıt yaptıramayacaklardır. Bu sınavdan başarılı olan adayların kayıtları 24 Temmuz- 16 Ağustos 2019 (Yedekleri olan bölümlerin kayıt tarihleri 24-26 Temmuz 2019) tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğretim dili Türkçe olan programlara kabul edilen adayların kayıtları 23 Temmuz - 16 Ağustos 2019 (Yedekleri olan bölümlerin kayıt tarihleri 23-26 Temmuz 2019)  tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden; zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için 19 Eylül 2019 Pazartesi saat 10:00 da İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır.  

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz)

YURT İÇİNDEKİ ÜNİVERSİTELERDE KAYITLI ADAYLAR İÇİN KAYIT BELGELERİ

 1. Kayıt Formu (indirmek için tıklayınız)
 2. Öğrenci Belgesi (Öğrenci belgesinin son bir ay içinde alınmış ve ilgili üniversite tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yurt içi başvurularında elektronik imzalı veya e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)
 3. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise diploması kendisinde olan adaylar için; kayıt sırasında diplomanın aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.).
 4. 2 Adet Transkript ve Ders İçerikleri (Transkript belgesinin ilgili üniversite tarafından onaylanmış ve ıslak imzalı olması gerekmektedir. Fotokopi kabul edilmeyecektir. Kayıttan sonra ilgili üniversitelerinden aldıkları derslere ilişkin muafiyet taleplerini, 1 adet transkript ve ders içerikleriyle birlikte kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine bildireceklerdir)
 5. LYS/DGS/TYT/AYT Sonuç Belgesi (Tüm puan türlerindeki puanlarınızı gösteren belge) (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır)
 6. ÖSYS/DGS/TYT/AYT Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiğini gösteren ilgili yıla ait ÖSYS sonuç belgesi) (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır)
 7. İngilizce Hazırlık Durum Belgesi (Eğitim-Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların orjinal belgelerini kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, kayıt hakkı kazanmaları halinde İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. Bu sınavda başarısız olanlar kayıt yaptıramayacaklardır.)
 8. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 9. Askerlik Durum Belgesi (e-devletten online alınmaktadır).
 10. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 11. Kayıtlı Üniversiteden alınan yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge

 

YURTDIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDE KAYITLI ADAYLAR İÇİN KAYIT BELGELERİ

 1. Kayıt Formu (indirmek için tıklayınız)
 2. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise diploması kendisinde olan adaylar için; kayıt sırasında diplomanın aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.).
 3. Öğrenci Belgesi ve Türkçe Tercümesi  (Öğrenci belgesi ve tercümesinin son bir ay içinde alınmış olması ve ilgili yurtdışı üniversite, konsolosluk veya noter onaylı olması gerekmektedir. İlgili ülkenin resmi makamlarından alınan apostil belgeli olmalıdır (KKTC hariç).)
 4. 2 Adet Transkript ve Türkçe Tercümesi (Transkript belgesi ve tercümesinin ilgili yurtdışı üniversite, konsolosluk veya noter onaylı olması gerekmektedir. İlgili ülkenin resmi makamlarından alınan apostil belgeli olmalıdır (KKTC hariç).)
 5. Ders İçerikleri ve Türkçe Tercümesi (Ders içerikleri ve tercümesinin ilgili yurtdışı üniversite, konsolosluk veya noter onaylı olması gerekmektedir.)
 6. Yurt Dışında Öğrenime Başladığınız Yıla İlişkin ÖSYM veya YÖK Tarafından Eşdeğer Kabul Edilen Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, Üniversitemize yatay geçiş başvurularında yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları ve ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için ilgili yıla ilişkin ÖSYS kılavuzunda yer alan YÖK duyurusunu inceleyiniz.)
 7. YÖK Okul Tanıma Yazısı (Kayıtlı olunan yurtdışı üniversiteye ilişkin YÖK okul tanıma yazısı. (KKTC hariç))
 8. İngilizce Hazırlık Durum Belgesi (Eğitim-Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların belgelerini kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, kayıt hakkı kazanmaları halinde İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. Bu sınavda başarısız olanlar kayıt yaptıramayacaklardır.)
 9. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 10. Askerlik Durum Belgesi (e-devletten online alınmaktadır).
 11. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN YANI SIRA AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMAYA UYGUN OLARAK ALACAKLARI SAĞLIK RAPORUNU DA KAYIT SIRASINDA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR: Bu programa kayıt yaptıracak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 Not: Kayıt yaptıran öğrencilerimiz önceki üniversitelerinde aldıkları derslere ilişkin muafiyet taleplerini, transkript ve ders içerikleriyle birlikte kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine bildireceklerdir.

Kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel