Maltepe Üniversitesi | 2019-2020 Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2019-2020 Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Genel Not Ortalamasına göre yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler 29 Ocak-31 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıt yaptıracaktır.

Kayıt yaptıran öğrencilerden; zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyenler için 10 Şubat 2020 Pazartesi saat 13:30'da İngilizce Muafiyet Sınavı yapılacaktır.  

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 
(Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz)

YURT İÇİNDEKİ ÜNİVERSİTELERDE KAYITLI ADAYLAR İÇİN KAYIT BELGELERİ

 1. Kayıt Formu (indirmek için tıklayınız)
 2. Öğrenci Belgesi (Öğrenci belgesinin son bir ay içinde alınmış ve ilgili üniversite tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yurt içi başvurularında elektronik imzalı veya e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)
 3. Yatay Geçiş yapmasına engel bir durum olmadığını gösterir belge.
 4. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise diploması kendisinde olan adaylar için; kayıt sırasında diplomanın aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)
 5. 2 Adet Transkript ve Ders İçerikleri (Transkript belgesinin ilgili üniversite tarafından onaylanmış ve ıslak imzalı olması gerekmektedir. Fotokopi kabul edilmeyecektir. Kayıttan sonra ilgili üniversitelerinden aldıkları derslere ilişkin muafiyet taleplerini, 1 adet transkript ve ders içerikleriyle birlikte kayıt yaptırdıkları Yüksekokul sekreterliğine bildireceklerdir.)
 6. YKS/LYS/DGS/TYT/AYT Sonuç Belgesi (Tüm puan türlerindeki puanlarınızı gösteren belge) (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)
 7. YKS/LYS/DGS/TYT/AYT Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiğini gösteren ilgili yıla ait ÖSYS sonuç belgesi) (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)
 8. İngilizce Hazırlık Durum Belgesi (Eğitim-Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara başvuran adaylardan; kayıtlı oldukları üniversitede İngilizce Hazırlık öğrenimi görenlerin veya muafiyet için geçerli sınav sonucuna sahip olanların belgelerini kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Herhangi bir belgeye sahip olmayan adaylar, kayıt hakkı kazanmaları halinde İngilizce Yeterlilik Sınavına katılacaklardır. Bu sınavda başarısız olanlar İngilizce Hazırlık programına, başarılı olanlar ise doğrudan ilgili lisans programına başlayacaklardır.)
 9. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 10. Askerlik Durum Belgesi (1997 ve daha önceki yıllarda doğan erkek adaylar için) 

(e-devletten online alınmaktadır.)

 1. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf 

Not: Kayıt yaptıran öğrencilerimiz önceki üniversitelerinde aldıkları derslere ilişkin muafiyet taleplerini, transkript ve ders içerikleriyle birlikte kayıt yaptırdıkları Yüksekokul sekreterliğine bildireceklerdir.

Kayıt hakkı kazanan adayların listesi için tıklayınız.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel