Maltepe Üniversitesi | 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI, TAKVİM VE ÜCRETLER-GÜNCELLENDİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI, TAKVİM VE ÜCRETLER-GÜNCELLENDİ

T.C.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI, TAKVİM VE ÜCRETLER

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi derse kayıt/talep toplama işlemleri 10 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2019 Çarşamba saat 17:00’de sona erecektir.

Yaz Öğretiminde öğrencilerin ders yükü 3 ders veya 10 krediyle sınırlıdır. 3 ders veya 10 kredi aldığında, mezuniyet için en fazla 3 kredisi veya 1 dersi kalan öğrencilerin ders yükleri 3 kredi veya 1 ders daha artırılabilmektedir.

Öğrencilerimiz bu tarihler arasında yukarıda belirtilen ders yükü sınırları içinde istedikleri dersler için talepte bulunabileceklerdir. Öğrencilerimizin, MÜBİS üzerinden alacakları “Mezuniyeti İçin Kalan Dersler” formu ile birlikte, talepte bulundukları derslere ilişkin ücretin tamamını 19 Haziran 2019 Çarşamba günü akşamına kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ödemeleri gerekmektedir.

Ödeme sonrasında öğrenciler, danışmanları ile eşzamanlı olarak MÜBİS üzerinden ders/şube seçimini yapıp onaylayacaklardır.

Yaz Öğretimi kapsamında hangi derslerin açılacağı [Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Programı, 7. ve 8. Yarıyıllardaki Intern I ve Intern II (ASEÇ 4XX) dersleri, 25/04/2018 tarihli Senato kararıyla, Yaz Öğretiminde açılmayacaktır.] 21 Haziran 2019 tarihinde Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecektir.  Bir dersin açılabilmesi için şubede en az 4 öğrencinin bulunması ve ilgili Fakülte/Yüksekokulun dersin açılmasına onay vermesi gerekmektedir. Haftalık Ders Çizelgeleri de 21 Haziran 2019 tarihinde Fakülte/Yüksekokul/MYO internet sayfalarında ilan edilecektir.

Talep edilen dersi/dersleri açılmayan öğrenciler, ödedikleri ücreti 26 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geri alabileceklerdir.  Ancak, talep edilen ve açılan ders için ödenen ücretin geri ödenmesi mümkün değildir.

YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI:

 1. 2018-2019 Güz-Bahar Yarıyıllarında açılmış olan derslerin [Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Programı, 7. ve 8. Yarıyıllardaki Intern I ve Intern II (ASEÇ 4XX) dersleri, 25/04/2018 tarihli Senato kararıyla, Yaz Öğretiminde açılmayacaktır.] şubeleri, 31 Mayıs 2019 saat 23:59’a kadar akademik birimler tarafından MÜBİS’e işlenecektir.
 2. Öğrencilerimiz 10 Haziran - 19 Haziran 2019 tarihleri arasında; yukarıda belirtilen ders yükü sınırları içinde, MÜBİS üzerinden alacakları “Mezuniyet İçin Kalan Dersler” formunda almak istedikleri dersleri işaretleyerek formu imzalayacaklardır.
 3. Öğrencilerimiz imzaladıkları Formu 10 Haziran - 19 Haziran 2019 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edecek ve seçtikleri derslere ilişkin Yaz Öğretimi ücretlerini ödeyeceklerdir.
 4. Öğrencilerimiz 10 Haziran - 19 Haziran 2019 tarihleri arasında ödeme yaptıkları derslere MÜBİS üzerinden kayıt yaptıracaklar ve bu kayıtlar Danışmanları tarafından 20 Haziran 2019 akşamına kadar onaylanacaktır.
 5. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrencilerin daha sonra ders kaydı yaptırmaları mümkün değildir.
 6. Ders kayıtları sonucuna göre, öğrenci sayısı 4 ve üzerinde olan derslerin açılması kesinleşmiş olacak ve bu dersler 21 Haziran 2019 tarihinde Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecektir.
 7. Açılması kesinleşen derslere ilişkin Haftalık Ders Çizelgeleri, 21 Haziran 2019 tarihinde Fakülte/Yüksekokul/MYO internet sayfalarında ilan edilecektir. Haftalık Ders Çizelgeleri Akademik Birimler tarafından her bir öğrencinin kayıt yaptırdığı şubeler göz önünde bulundurularak çakışma olmayacak şekilde düzenlenecektir.
 8. 10 Haziran – 20 Haziran 2019 tarihleri arasında başvuru yapan öğrencilerden seçtikleri dersleri açılmayanlar, 24-25 Haziran 2019 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvurarak açılmayan dersin yerine, açılan başka bir derse kayıt yaptırabileceklerdir.
 9. Talep edilen ve açılması kesinleşen derslere ilişkin öğrenim ücretlerinin geri ödenmesi mümkün değildir.
 10. Kapatılan derslere ilişkin öğrenim ücretleri, 26 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ilgili öğrencilere iade edilecektir.
 11. Öğrencilerin başka yükseköğretim kurumlarından Yaz Öğretimi dersi alabilmeleri için yukarıda belirtilen süreçlere uygun olarak ödeme ve kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları; ayrıca ilgili derslerin Üniversitemizde açılmamış olması gerekmektedir.
 12. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 13. Açılması kesinleşen derslere başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler de kayıt yaptırabileceklerdir.(Bu öğrenciler; açılması kesinleşen derslerin internet sitesinde ilan edilmesinin ardından 24 Haziran – 28 Haziran 2019 tarihleri arası kayıt yaptırabileceklerdir. Kayıt için gerekli belgeler: Öğrenci Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan izin belgesi ve başvuru formu)

 

 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel