Maltepe Üniversitesi | "Resmi Yazışma Usulleri Konulu Bilgilendirme Toplantısı"

"Resmi Yazışma Usulleri Konulu Bilgilendirme Toplantısı"

03.09.2019, 10:00-12:00
"Resmi Yazışma Usulleri Konulu Bilgilendirme Toplantısı"
Eğitmenler: 
Dr. Öğr. Üyesi M. Nuri Olur
Öğr. Gör. Tülin Gümüş
Naziye Seymenoğlu, Yazı İşleri Müdürü
Yer: Maltepe 1 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Düzenleyen: Rektörlük

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel