Maltepe Üniversitesi | "İş Eğitmen Gelişim Yolculuğu"

"İş Eğitmen Gelişim Yolculuğu"

22.06.2021, 13:00-14:30
"İş Eğitmen Gelişim Yolculuğu"
Çevrimiçi Eğitim: "Çelebi Hava Servisi Eğitmenleri için Kişisel Farkındalık ve Özyönetim Becerileri Eğitimi"
Eğitmen: Öğr. Gör. Özlem ÇAPAN ÖZEREN
Yer: Microsoft Teams
Düzenleyen: Meslek Yüksekokulu, Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri Programı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel