Maltepe Üniversitesi | "Eğiticinin Eğitimi Programı"

"Eğiticinin Eğitimi Programı"

08.10.2020, 10:00-11:00
"Eğiticinin Eğitimi Programı"
Çevrimiçi Seminer: "Salgın Sürecinde Velilerle İletişim"
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ersin Ufuk TİMUÇİN
Düzenleyenler: Maltepe Üniversitesi - Ümraniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel