Maltepe Üniversitesi | "Eğiticinin Eğitimi Programı"

"Eğiticinin Eğitimi Programı"

12.03.2021, 18:00-19:00
"Eğiticinin Eğitimi Programı"
Çevrimiçi Seminer: "Kaynaştırma ve Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları"
Eğitimci: Dr. Öğr. Üyesi Ersin Ufuk TİMUÇİN
Düzenleyenler: Maltepe Üniversitesi - İzmit Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel