Maltepe Üniversitesi | "27 Mart Dünya Tiyatro Günü Etkinlikleri"

"27 Mart Dünya Tiyatro Günü Etkinlikleri"

05.04.2022, 13:35
"27 Mart Dünya Tiyatro Günü Etkinlikleri"
Anlatı: "Do, laş, mak Ekolirik Bir Dolaşıklık Anlatısı"
Yer: Güzel Sanatlar Fakültesi, A107 No'lu Derslik
Düzenleyen: Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel