Uluslararası Konferans: AKADEMİK YILMAZLIK MÜDAHALE YÖNTEMİYLE OKUL TERKİNİN ÖNLENMESİ | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Uluslararası Konferans: AKADEMİK YILMAZLIK MÜDAHALE YÖNTEMİYLE OKUL TERKİNİN ÖNLENMESİ

Paylaş

Okul terki riskiyle karşı karşıya olan çocukların ucuz iş gücü olarak sömürülmemeleri, sokakta çalışan ve/veya sokakta yaşayan çocuğa dönüşmemeleri için okulda desteklenmeleri konusu son derece önemlidir.

img_5887

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ), okul terkinin önlenmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli uygulama ve araştırma projeleri gerçekleştirmektedir. Avrupa Birliğinin desteğinde yürütülen, Erasmus+ “Nitelikli ve Etkili Eğitimin Anahtarı – Empatik ve Destekleyici Öğretmenler”le ve Maltepe Kaymakamlığının işbirliğiyle yapılan “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte” projeleri bunlardan bazılarıdır.

img_5886


İçinde bulundukları koşullar bakımından dezavantajlı olan çocukların yaşadıkları toplumsal, ekonomik ve/veya ailevi güçlüklere rağmen okul yaşamlarında başarılı olmaları ve gelişim evrelerini olumlu deneyimlerle tamamlamaları “akademik yılmazlık” olarak tanımlanmaktadır. İngiltere merkezli bir müdahale yöntemi olan “akademik yılmazlık” yöntemi dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta ve en çok umut vaat eden müdahale yöntemi olarak gösterilmektedir. Bu yöntemle okulların, öğrencilerin karşı karşıya oldukları riskleri ortadan kaldırmak için sürdürülebilir uygulamalar geliştirmesi mümkün olmaktadır.


img_5885

“Akademik yılmazlık” üzerine, Brighton Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünde kıdemli araştırmacı olarak çalışan Dr. Suna Eryigit-Madzwamuse27 Ekim 2016 Perşembe günü bir konferans verecektir. Dr. Eryigit-Madzwamuse, çocuk ve ergen gelişimi konusundaki çalışmalarıyla dünya çapında tanınan disiplinlerarası ve kültürlerarası bir araştırmacıdır.

img_5870


Dr. Eryigit-Madzwamuse, risk altındaki öğrencilerin “akademik yılmazlık” geliştirebilmeleri konusunu, hem güncel hem de önceden yapılmış araştırmaların sonuçları ve uygulama örnekleriyle ele aldı. Dr. Eryigit-Madzwamuse, “yılmazlık” sadece öğrencilere içinde yaşadıkları koşullara rağmen daha iyisini yapabilme becerisi kazandırmak mıdır, yoksa “yılmazlık” öğrencilerin karşı karşıya oldukları riskleri ortadan kaldırabilme becerileri geliştirmelerini de içerir mi? “Yılmazlık” insanın doğasında var mıdır, yoksa sonradan geliştirebilir mi? gibi sorulara uygulama temelli örneklerle cevap arandı.

“Akademik Yılmazlık Konferansı” 27 Ekim 2016 Perşembe günü, saat 14:00’te Türkan Saylan Kültür Merkezi Kadelen II Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.