ULUSLARARASI KONFERANS: “Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları” | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

ULUSLARARASI KONFERANS: “Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları”

Paylaş

SOYAÇ’ın ev sahipliğinde “Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları” başlıklı uluslararası konferans 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Uluslararası konferans, Nitelikli ve etkili eğitimin anahtarı - empatik ve destekleyici öğretmenler- (EMPAQT)” Erasmus+ K3 projesi kapsamında  düzenlenmiştir.

 

Nitelikli ve etkili eğitimin anahtarı – empatik ve destekleyici öğretmenler- (EMPAQT)

AB Destekli gerçekleştirilen EMPAQT Projesinin genel amacı dezavantajlı öğrencilerin başarılı olmaları, kendilerini saygın ve değerli hissetmeleri için ihtiyaç duydukları desteğin verildiği, eşitlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme ortamının yaratılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için proje kapsamında, eğitimcilerin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemeleri, okul terki ve sosyal dışlanma riski olan öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit edip onlara yardımcı olmalarını sağlayacak beceriler kazanmaları için bir ‘öğretmen eğitim programı’ oluşturulmuştur.

 EMPAQT Konsorsiyumu,  öğretmenlere, öğrencilerinin kişisel gelişimlerini destekleyecek, onların sosyal ve duygusal yeterliliklerini geliştirmeleri sağlayan, yansıtıcı öğretim ve öğrenme anlayışıyla, empatik, şiddet içermeyen bir iletişim ve öğrencilerin kariyer planlamalarında yardımcı olacak  bir yaklaşım sunmuştur.

 Proje, öğretmen eğitiminin yenilikçi bir şekilde şekillenmesi için  kanıta dayalı, sürekli mesleki gelişimi en uygun hale getiren  “aşağıdan-yukarıya” yaklaşımını sunmuştur.

 “Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları” uluslararası konferansı okul terkinin önlenmesi için uygun eğitim politikaları ve uygulamalarının geniş katılımlı bir şekilde  tartışılmasına fırsat yaratmayı amaçlanmıştır.

Konferans temaları:

 • Okul terkinin önlenmesine yönelik Avrupa’daki eğitim politikaları
 • Okul terkinin önlenmesi için bir araç olarak “iletişim”
 • Dezavantajlı grupların eğitimi için örnek uygulamalar
 • Sosyal ve duygusal öğrenme
 • Okullarda çalışan psikolojk danışmanların rolleri ve karşılaştıkları zorluklar
 • Kapsayıcı bir eğitim için pedagojik formasyon
 • Öğrencinin eğitime katılımının arttırılması
 • Okul terkinin önlenmesi için kurumların eşgüdümlenmesi

 

Okul terkinin önlenmesi için pedagojik yöntemler ve diğer çözüm yolları konusunda fikir paylaşımında bulunmak üzere öğretmenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyologlar, sosyal çalışmacılar, eğitim alanında çalışan politika yapıcılar ve karar vericiler, milli eğitim bakanlığı temsilcileri, yerel yönetimler ve tüm ilgililer  konferansa davet edilmiştir.

 

Konferansı düzenleyenler:

 • Trakia Universitesi, Bulgaristan
 • Center for Creative Training Association, Bulgaristan
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Romanya
 • AFP Patronato San Vincenzo, Italya
 • Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye
 • Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ), Türkiye
 • Malta Universitesi, Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, Malta
 • Silistra Bölge Eğitim Departmanı, Bulgaristan

 

 

Konferans bildiri kitabı için TIKLAYINIZ