Sokakta Yaşayan Çoçuklara Destek Amaçlı Yürütülen Çalışmaların Işığında: Üniversite-Toplum İşbirliği Sempozyumu | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Sokakta Yaşayan Çoçuklara Destek Amaçlı Yürütülen Çalışmaların Işığında: Üniversite-Toplum İşbirliği Sempozyumu

Paylaş

Sempozyum

25 Şubat 2013  Saat: 13:00 – 16:00
Caddebostan Kültür Merkezi – A Salonu

“Benim İstanbul’um” Fotoğraf Sergisi

25 Şubat – 
7 Mart
Açılış Kokteyli

25 Şubat 2013  Saat: 16:30
Caddebostan Kültür Merkezi – 4. Kat Fuaye

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) 2010 yılından beri Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı olarak İstanbul’da sokakta yaşayan çocuklara hizmet veren kuruluşlar ile işbirliği içinde  “Çocuklarla Birlikte” uygulama projesini yürütmektedir. Proje sürecinde edinilen bilgi ve deneyimler  25 Şubat 2013 tarihinde 13.00-16.00 saatleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapıldı.  “Sokakta Yaşayan Çocuklara Destek Amaçlı Yürütülen Çalışmaların Işığında: Üniversite-Toplum İşbirliği” başlıklı sempozyumda okak çocuğu olgusu bağlamında travma çalışmaları gibi konulara vurgu yapan konuların ele alındığı panellere yer verildi.

Sempozyumu takiben 25 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 16:30’da British Community Councildesteğiyle “Çocuklar Birlikte” projesine katılan gençler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan “Benim İstanbul’um” fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. ‘Benim İstanbul’um” fotoğraf atölyesi Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezi(ÇOGEM)’den gençlerle gerçekleştirilmiş; gençlerin bakış açısını ve aktif katılımını esas alarak onların gözünden İstanbul’un çeşitli mekanlarını fotoğraflamayı amaçlamıştır. Araştırmalar sokak yaşantısı olan gençlere verilen hizmetin başarılı olmasının ön koşulunun, onların verilen hizmeti sahiplenmeleri ve mutlaka aktif özneler olarak hizmete dahil edilmelerinin gerekliliğini vurgulamaktadır.  Bu gençlerin yeniden topluma kazandırabilmeleri amacıyla geliştirilecek hizmet modellerinin başarılı olabilmesi için onların ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi, yaşam deneyimlerinin, bakış açılarının çok iyi anlaşılmasına gereksinim vardır.  Fotoğraf atölyesi de seslerini hemen hemen hiç duyuramamış, azınlıkta kalmış ve toplumdan en fazla dışlanan grup içinde olan bu gençlerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek, onların seslerini duyurmalarına aracılık etmeyi hedeflemiştir.