15-16-17 Haziran 2021 tarihlerinde, SOYAÇ ve Üsküdar Kaymakamlığı işbirliğiyle sürdürülen “Okuldayız Üsküdar” projesine ilişkin bir sempozyum düzenlenmiştir. Ve bu sempozyumda aktarılan, paylaşılan bilgi ve deneyimlerin çıktısı gelecekte de yararlanılması amacıyla bir ‘bildiri kitapçığı’ haline getirilmiştir. Sempozyum Bildiri Kitapçığı'nın pdf dökümanına erişmek için lütfen tıklayınız. | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

15-16-17 Haziran 2021 tarihlerinde, SOYAÇ ve Üsküdar Kaymakamlığı işbirliğiyle sürdürülen “Okuldayız Üsküdar” projesine ilişkin bir sempozyum düzenlenmiştir. Ve bu sempozyumda aktarılan, paylaşılan bilgi ve deneyimlerin çıktısı gelecekte de yararlanılması amacıyla bir ‘bildiri kitapçığı’ haline getirilmiştir. Sempozyum Bildiri Kitapçığı'nın pdf dökümanına erişmek için lütfen tıklayınız.

Paylaş

Okuldayız Üsküdar: Sempozyum Bildiri Kitapçığının pdf dökümanına erişmek için lütfen tıklayınız.

‘Okuldayız Üsküdar Projesi’ SOYAÇ ve Üsküdar Kaymakamlığı işbirliğiyle devam etmektedir. Risk altındaki çocuklar/gençler ve aileleriyle Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) tarafından 2010 yılından bu yana disiplinlerarası, kurumlararası, uluslararası işbirlikleriyle travma bilgisine dayalı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda öğretim elemanlarının ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra başta çocuklar/gençler olmak üzere onların aileleri, alanda çalışanlar başta olmak üzere sürecin tüm paydaşlarının aktif katılımlarıyla tüm üyeleri için kapsayıcı terapötik bir topluluk yaratılması hedeflenmektedir. Doç. Dr. Özden BADEMCİ

15-16-17 Haziran 2021 tarihlerinde SOYAÇ ve Üsküdar Kaymakamlığı işbirliğiyle sürdürülen “Okuldayız Üsküdar” projesine ilişkin bir sempozyum düzenlenmiştir. Ve bu sempozyumda aktarılan, paylaşılan bilgi ve deneyimlerin çıktısı gelecekte de yararlanılması amacıyla bir ‘bildiri kitapçığı’ haline getirilmiştir.