ÇOCUKLARLA BİRLİKTE | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE

Paylaş

SOYAÇ tarafından 2010-2011 Akademik yılından bu yana devletin sokakta yaşayan çocuklara hizmet veren kurumlarıyla işbirliği içinde Yrd. Doç. Dr. Özden Bademci ve Yrd. Doç. Dr. Figen Karadayı yürütücülüğünde “Çocuklarla Birlikte Projesi” gerçekleştirilmektedir. Güvenli bir “bağlanım ilişkisinin” tesis edilmesi yoluyla akran temelli müdahaleye dayanarak çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerinin hedeflendiği projede felsefeden sanata, radyodan İngilizceye çeşitli atölye çalışmaları, başta psikoloji bölümü olmak üzere, ilgili bölümlerin öğrencilerinin aktif katılımları ile başarıyla yürütülmektedir. Proje, başarısı uluslararası ölçekte kanıtlanmış JUCONI Vakfı‘nın hizmet modeli örnek alınarak  oluşturulmuştur. JUCONI Modeli 2008 Yılında Dünya Bankası ve UNESCO tarafında en iyi hizmet ödülünü almış olan ve uluslararası akademik çevrelerce de başarısı kabul edilmiş olan bir hizmet modelidir. JUCONI Modeli’nde üniversite öğrencileri sokakta yaşayan çocuklar ile birebir çalışıp onlar ile güvenli bağlanma ilişkisi kurarak çocukların topluma kazandırılmalarını sağlamaktadırlar. Projede görev alan öğrenciler, projeye başlamadan önce ve proje boyunca ulusal ve uluslararası kuram ve uygulamacılar tarafından çeşitli eğitimler almışlardır. Gönüllüler haftada bir düzenli olarak aldıkları süpervizyonun yanı sıra proje boyunca konunun uzmanları tarafından verilen eğitimlerle desteklenmişlerdir. Gönüllülerin aldıkları eğitimlerden bazıları şöyledir: Jale Kerimol’dan “Madde Bağımlılığı ve Sokakta Yaşayan Çocuklar”, Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman’dan “Travma”, Prof. Dr. Uğur Tekin’den “Çocuk ve Suç” eğitimlerini almışlar, Uzm Sosyolog Özgür AKTÜKÜN ve Yusuf Ahmet KULCA deneyim “Çocuklarla Birlikte Projesi” Ekim 2010-Haziran 2011 tarihleri arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun (SHÇEK) sokakta yaşayan çocuklara hizmet veren 4 kuruluşunda Maltepe Üniversitesi’nden 25 öğrenci ve 4 Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ile gerçekleştirilmiştir.

 

2010-2011 Akademik yılında çocukların hizmet aldıkları kurumlarda yürütülen “Çocuklarla Birlikte Projesi”nin ana gönüllü grubunu Psikoloji Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. “Çocuklarla Birlikte Projesi” 2011-12 Akademik yılında çocukların üniversiteye gelmeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Proje, Psikoloji Bölümünün yanı sıra Güzel Sanatlar ve İletişim Fakülteleri’nin öğretim elemanları ve öğrencileri ile işbirliği içinde yürütülmüştür.

 

2013-2014 Akademik Yılında Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEM (İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi) ve Kartal Gözlemevinde kalan çocuklarla “Çocuklarla Birlikte Projesi” gerçekleştirilmiştir.  Proje kapsamında çocuklar İngilizce ve Sanat Atölyelerine katılmışlardır. YDYO öğretim elemanları ve öğrencilerine, Kartal Gözlemevinden Maltepe Üniversitesine gelen 11 çocuğa eğitim çalışmaları içinde 5 kişilik grupla yürütülen proje kapsamında aşağıdaki aktiviteler yapılmıştır.Proj kapsamında  27 Ocak – 7 Şubat 2014 tarihlerinde Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından sivil savunma eğitimi verilmiştir.

Proje ile devletin sokakta yaşayan çocuklara yönelik hizmet veren  kuruluşlarından birinde kalan 15 yaş ve üstü çocukların mesleki beceriler kazanmak suretiyle topluma entegrasyonlarına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Kartal

Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından aşağıdaki konularda eğitimler verilmiştir.

 Sertifikalı Hafif Arama Kurtarma Eğitimi

 Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

 Sertifikalı Su Üstü Arama Kurtarma Eğitimi