Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Alanlar

Tanıtım

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Alanları

Bir lisansüstü eğitim fakültesi olan Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Alanları 1999-2000 akademik yılında kurulmuş olup halen bünyesinde 16 Anabilim Dalı, 1 Anasanat Dalı, 22 Tezli yüksek lisans programı, 20 Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 9 Doktora ve 1 Sanatta Yeterlik Programını bulundurmaktadır. Zengin program seçeneklerini öğrencisine sunabiliyor olması, Maltepe Üniversitesinin lisans eğitim-öğretimi ve meslek kazandırmanın yanında lisansüstü eğitim-öğretime, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmeye verdiği önem ve önceliğin bir göstergesidir.  

Yüksek Lisans programları bir kişinin bir alanda yetkin olarak çalışmak için gerekli olan bilgiyi kaynağına ulaşarak kazanması, bu bilgileri araştırma yaparak sınaması ve kazandığı bilgileri tek başına ve ekip olarak uygulayabilmesi için lisans düzeyinde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin dönüştürülmesini ve geliştirilmesini sağlamak üzere tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Doktora programları ise alana profesyonel araştırmacı, öğretim elemanı ve uygulamacı yetiştirmek üzere geliştirilmiş olup uluslararası düzeyde ve yüksek lisans temeli üzerine yükselen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsamaktadır.  

Misyonumuz: 

Evrensel düzeyde geçerli olan kuram ve yöntemlerle yerel ve bölgesel düzeydeki tarihsel ve kültürel gelişmeleri birbirine ustaca eklemleyerek alanlarına katkıda bulunabilen ve alanlarındaki bilgi ve becerileri uygulayabilen sosyal bilimciler ve sanatçılar yetiştirmek için lisansüstü eğitim vermek ve araştırma-uygulamalar yapmaktır.

Hedeflerimiz:

 • Sosyal bilimsel ve sanatsal bilgiyi öğrenme ve sosyal bilimsel ve sanatsal araştırma yaparak bilgi ve eser üretme ve uygulama temel hedefine ek olarak aşağıdaki hedefler benimsenmiştir:
 • Sosyal Bilimsel araştırmanın özümsenmesi ve her alanda uygulanmasına katkıda bulunma
 • Kazanılan ve üretilen bilgiyi bireysel olarak ve grup içinde kullanma
 • Bilimsel bilgi üretiminin ve bilimsel bilgiye dayalı sosyal teknik ve örgütlenmelerin kurumlaştırılması ve sürdürebilirliğinin sağlanması
 • Bilimsel bilginin ve sosyal tekniklerin etik ilkelere uygun olarak üretilmesi, yayınlanması ve uygulanması

 

Eğitim Anlayışı:

Bu hedeflere ulaşabilmek için Sosyal bilim ve sanat alanlarındaki bilimsel ve sanatsal disiplinlerde ve disiplinlerarası programlarda benimsenmiş olan eğitim ve araştırma anlayışını şöyle ortaya koyabiliriz:

 • Her sosyal bilim ve sanat alanında kullanılan teorileri/yaklaşımları öğrenme, hakim olma ve teorileri ve yaklaşımları eleştirebilme ve yeni teorik çerçeveler oluşturabilme
 • Türkçe olarak ve en az bir yabancı dilde yayınlanmış ilgili literatüre ulaşabilme, özümleme ve onlara atıf yaparak kendi problemini oluşturma
 • Kuramsal çerçeveye ve literatüre dayalı olarak araştırma tasarlama
 • Niceliksel ve niteliksel veri toplama yöntemleri kullanarak araştırma yapma
 • Niceliksel ve niteliksel verileri ustaca analiz etme ve bulguları ortaya koyma
 • Niceliksel ve niteliksel verileri kuramsal çerçeveye ve literatüre dayalı olarak yorumlama
 • Bulgulara dayalı olarak kuramsal çerçeveyi değiştirme ve geliştirme
 • Bulgulara ve kuramsal geliştirmelere dayalı olarak literatüre katkıda bulunan ulusal ve uluslar arası yayınlar yapma
 • Yerel ve evrensel problemlere çözüm üretme, bu çözümleri uygulama
 • Rasyonel yöntemlerle yanlışları ayıklama ve olgusal doğrulara yaklaşmayı öğrenme ve uygulamanın yanında sosyal alanda adil, haklı ve eşitlikçi olan yargılar geliştirmeyi öğrenme ve uygulama
 • Doğru ve adil olan bilgi ve uygulamalarla birlikte güzel olan yapıtlar ortaya koyabilme ve hayatı zenginleştirme 

Sosyal bilim ve sanat alanlarındaki yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak için gerekli koşullar http://sbe.maltepe.edu.tr/tr/basvuru-kosullari adresinde ilan edilmektedir. Yukarıda kısaca özetlediğimiz misyon, hedefler ve eğitim anlayışı  bağlamında lisans eğitimi sürecinde kazanılan birikimi üst düzeylere taşımak isteyen ve başvuru koşulları uyan herkesi Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Alanlarında öğrenim görmeye davet ediyoruz.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel