Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sosyal Alanlar

Enstitü Anabilim ve Anasanat Dalları

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇETİN (Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY (Felsefe Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ (Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül ALAN (Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ergül HAN (İktisat Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Gül BATUŞ (İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ioanna KUÇURADİ (İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ (İşletme Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Yusuf AKSAR (Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Devrim ULUCAN (Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYTEKİN (Radyo, Televizyon, Sinema Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hasan ÜNAL (Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ayla OKTAY (Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN (Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel