Maltepe Üniversitesi | MUZEM | Proje Teslim Süreci
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi

Proje Teslim Süreci

Paylaş

Proje Konusunun Belirlenmesi:
Proje konunuzu danışmanızla birlikte kuracağınız yoğun ve verimli bir e-posta iletişimi ile mümkün en kısa sürede belirlemeniz beklenmektedir. Proje konusu olabileceğini değerlendirdiğiniz ilgi alanınızdaki üç (3) konuyu e-posta ile danışmanınıza bildiriniz. Proje konusunun mümkün olduğunca ilgi alanınız ve çalıştığınız sektör ile ilgili olması sizin verilere ulaşmanızı kolaylaştırabilecektir. Bunun yanında danışmanınızın çalıştığı akademik alanlar da uyumlu çalışmanızı olumlu etkileyebilecektir. Bu iki yaklaşım arasında dengenin tesisi önemlidir. Sonuç itibariyle, danışmanınızın yapacağı tavsiye ve yönlendirmeler neticesinde proje konusunu danışmanınızın onayı ile belirleyiniz.

Proje konusu belirlendikten sonra, proje konusu ile ilgili kapsamlı bir kaynak taraması aşamasına geçiniz. Bu süreçte konunuz ile ilgili elde edeceğiniz teorik birikimin ışığında araştırma sorularınızı, alt sorularını, araştırma yönteminizi ve araştırma kapsamını belirleyerek danışmanınızla bunları paylaşınız.

Proje Zaman Planlaması ve Yönetimi:
Mezuniyet projesi internet sayfasında ilan edilen Proje faaliyet takvimi esastır. Mezuniyet projenizin bir zaman sınırı içerisinde bitirilmesi gerektiğinden ve geçmişte yaşanan tecrübeler dikkate alındığında, öğrenci ve danışmanların bu takvime azami dikkat göstermesi sürecin uyumlu ve sıkıntısız geçmesini sağlayabilecektir. Mezuniyet projesinin belirtilen faaliyet takvimi neticesinde danışmanınız ile yapacağınız görüşmeler öğrencinin temel sorumluluğudur. Çalışma ortamınızdaki yoğunlarını da dikkate alarak zaman yönetiminizi en iyi şekilde yapmanızı beklemekteyiz.

Etik Kurallara Uyum:
Mezuniyet projesi ile ilgili yapacağınız araştırma ve yazma sürecinde etik kurallara uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Etiklik kavramı özünde yapacağınız proje çalışmasının özgün ve sizin olması anlamına gelmekte ve sizden önce yapılan çalışmalardan uygun sınırlarda faydalanmanız ve doğru bir şekilde kaynakçanızda belirtmeniz anlamına gelmektedir. Bununla ilgili detayları web sitemizin “Etik Kurallar” bölümünde bulabilirsiniz.

Özellikle internet kullanımı ve internetten elde edilecek doküman ve bilgilerin uygun bir şekilde proje metninin içerisinde yer alması ve doğru bir şekilde kaynakçalarda belirtilmesi konusunda geçmişte bazı problemler ile karşılaşılmıştır. İnternetten projeniz ile ilgili bulabileceğiniz bilgileri ve metinleri “aynen” kullanımı ve “kopyala-yapıştır” yaklaşımı ile projeye aktarılması ve hatta internette sizin konunuza benzer bir konuda yapılmış olan çalışmayı sizin kendi projenizmiş gibi takdim etmeniz “intihal” suçunu teşkil edebilecek ve sonuçları hiç de arzu edilmeyecek boyutlara ulaşabilecektir. Bu tür olaylar ile karşılaşılmaması konusunda gerekli hassasiyetin öğrenciler tarafından gösterilmesi ve danışmanlar tarafından da bu hususun yakından takibi önemlidir. Etik kurallarını bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Proje Yazım Kuralları:
Proje yazımında uyulması gerekli kurallar ve yazım formatlarına Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün sitesinde bulunan "KL-009 Tez Mezuniyet Projesi Yazım Kılavuzu" başlıklı kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

Proje İçerik Çalışmaları:
Araştırma yöntemine göre gerekli analiz ve diğer içerik çalışmalarının safha safha tamamlandığında proje danışmanlarınıza iletip görüş ve onayını alınız.

Proje dokümanını yazmaya başladığınızda bölüm bölüm yazma işlemini yaparak her bölümün tamamlanması neticesinde proje danışmanınıza gönderiniz ve değişiklik taleplerini yapınız. Böylece çalışmanız bir mantıki akış içerisinde ve zamanında tamamlanabilecektir.

Proje Teslimi:
Projenizi danışmanınız intihal taramasından geçirdikten sonra proje teslim sürecine başlayabilirsiniz. Mezuniyet Projesi kapak formu kullanılarak iki nüsha ciltli ve proje dokümanlarını içeren CD ile birlikte hazırlayınız. Bir nüshasını Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne, diğerini ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün sitesinde bulunan "FR-104 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu" doldurarak teslim ediniz.

Adres: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültür Merkezi, Kat 1 Maltepe /İstanbul
 
Proje Değerlendirmesi:
Projeniz danışmanınız tarafından başarılı (BI) / başarısız (BZ) olarak değerlendirilecek ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bildirilecektir.

İletişim:
Proje başarısını iyi iletişim arttıracaktır. Bu nedenle özellikle danışmanınız ile olan iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanınız.

Süreç içerisinde öğrencilere Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından verilmiş olan e-posta adresleri esas alınacaktır. Bu adreslere yapılacak bildirimler resmi tebligat niteliğindedir. Bu nedenle bu e-posta adreslerinin güncel olarak takibi öğrencinin sorumluluğundadır.

Mezuniyet projesiyle ilgili sorularınız için dönem başında belirlenen proje danışmanınıza e-posta gönderebilirsiniz. 

Mezuniyet projesi çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi