Maltepe Üniversitesi | MUZEM | Öğrencilere Bilgi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi

Öğrencilere Bilgi

Paylaş

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Proje Hazırlama Bilgi Notu

Proje Konusunun Belirlenmesi:
Proje konunuzu danışmanızla birlikte kuracağınız yoğun ve verimli bir e-posta iletişimi ile mümkün en kısa sürede belirlemeniz beklenmektedir. Proje konusu olabileceğini değerlendirdiğiniz ilgi alanınızdaki üç (3) konuyu e-posta ile danışmanınıza bildiriniz. Proje konusunun mümkün olduğunca ilgi alanınız ve çalıştığınız sektör ile ilgili olması sizin verilere ulaşmanızı kolaylaştırabilecektir. Bunun yanında danışmanınızın çalıştığı akademik alanlar da uyumlu çalışmanızı olumlu etkileyebilecektir. Bu iki yaklaşım arasında dengenin tesisi önemlidir. Sonuç itibariyle, danışmanınızın yapacağı tavsiye ve yönlendirmeler neticesinde proje konusunu danışmanınızın onayı ile belirleyiniz.

Proje konusu belirlendikten sonra, proje konusu ile ilgili kapsamlı bir kaynak taraması aşamasına geçiniz. Bu süreçte konunuz ile ilgili elde edeceğiniz teorik birikimin ışığında araştırma sorularınızı, alt sorularını, araştırma yönteminizi ve araştırma kapsamını belirleyerek danışmanınızla bunları paylaşınız.

Proje Zaman Planlaması ve Yönetimi:
Bitirme projesi internet sayfasında ilan edilen Proje faaliyet takvimi esastır. Bitirme Projenizin bir zaman sınırı içerisinde bitirilmesi gerektiğinden ve geçmişte yaşanan tecrübeler dikkate alındığında, öğrenci ve danışmanların bu takvime azami dikkat göstermesi sürecin uyumlu ve sıkıntısız geçmesini sağlayabilecektir. Bitirme projesinin belirtilen faaliyet takvimi neticesinde danışmanınız ile yapacağınız görüşmeler öğrencinin temel sorumluluğudur. Çalışma ortamınızdaki yoğunlarını da dikkate alarak zaman yönetiminizi en iyi şekilde yapmanızı beklemekteyiz.

Etik Kurallara Uyum:
Bitirme projesi ile ilgili yapacağınız araştırma ve yazma sürecinde etik kurallara uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Etiklik kavramı özünde yapacağınız proje çalışmasının özgün ve sizin olması anlamına gelmekte ve sizden önce yapılan çalışmalardan uygun sınırlarda faydalanmanız ve doğru bir şekilde kaynakçanızda belirtmeniz anlamına gelmektedir. Bununla ilgili detayları web sitemizin “Etik Kurallar” bölümünde bulabilirsiniz.

Özellikle internet kullanımı ve internetten elde edilecek doküman ve bilgilerin uygun bir şekilde proje metninin içerisinde yer alması ve doğru bir şekilde kaynakçalarda belirtilmesi konusunda geçmişte bazı problemler ile karşılaşılmıştır. İnternetten projeniz ile ilgili bulabileceğiniz bilgileri ve metinleri “aynen” kullanımı ve “kes-yapıştır” yaklaşımı ile projeye aktarılması ve hatta internette sizin konunuza benzer bir konuda yapılmış olan çalışmayı sizin kendi projenizmiş gibi takdim etmeniz “intihal” suçunu teşkil edebilecek ve sonuçları hiç de arzu edilmeyecek boyutlara ulaşabilecektir. Bu tür olaylar ile karşılaşılmaması konusunda gerekli hassasiyetin öğrenciler tarafından gösterilmesi ve danışmanlar tarafından da bu hususun yakından takibi önemlidir. Etik kurallarını bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Proje Yazım Kuralları:
Proje yazımında uyulması gerekli kurallar ve yazım formatlarını bitirime projesi internet sayfasında “Proje Yazım Kılavuzu” bölümünde bulabilirsiniz.


Proje İçerik Çalışmaları:
Araştırma yöntemine göre gerekli analiz ve diğer içerik çalışmalarının safha safha tamamlandığında proje danışmanlarınıza iletip görüş ve onayını alınız.

Proje dokümanını yazmaya başladığınızda bölüm bölüm yazma işlemini yaparak her bölümün tamamlanması neticesinde proje danışmanınıza gönderiniz ve değişiklik taleplerini yapınız. Böylece çalışmanız bir mantıki akış içerisinde ve zamanında tamamlanabilecektir.


Proje Teslimi:
Projenizin tamamlandığını danışmanınız onayladıktan sonra proje teslim sürecine başlayabilirsiniz. Projenizi bitirme projesi internet sayfasında belirtilen kapak formu kullanılarak 2 nüsha beyaz ciltli olarak ve proje dokümanlarını içeren iki CD ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne teslim edeceksiniz.

Adres: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kültür Merkezi, Kat 1 Maltepe /İstanbul


Proje Değerlendirmesi:
Projeniz danışmanınız tarafından başarılı (BI) / başarısız (BZ) olarak değerlendirilecek ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bildirilecektir.


İletişim:
Proje başarısını iyi iletişim arttıracaktır. Bu nedenle özellikle danışmanınız ile olan iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanınız.


Süreç içerisinde öğrencilere Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından verilmiş olan e-posta adresleri esas alınacaktır. Bu adreslere yapılacak bildirimler resmi tebligat niteliğindedir. Bu nedenle bu e-posta adreslerinin güncel olarak takibi öğrencinin sorumluluğundadır.


Bitirme projesi ile ilgili yaşanan idari problem ve görüşlerinizi, aşağıda isimleri ve e-posta adresleri yazılı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne iletebilirsiniz.

[email protected]

Mezuniyet Projesi çalışmalarında başarılar diliyoruz.