Eğitim Programları | Kanser ve Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kanser ve Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi

Eğitim Programları

Paylaş

 Ulusal ve uluslarası düzeylerde tıp doktorlarına, bilim insanlarına, doktora-yüksek lisan-lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik eğitim-öğretim programları düzenlenmektedir.


 Tez çalışmalarına destek olacak teknik ve bilimsel olanaklar sunulmaktadır.


 Kök Hücre Yüksek Lisans Programı açılması için çalışmalar devam etmektedir.


 Tıp fakültesi öğrencilerinin seçmeli derslerinin bir kısmı MÜKKAM laboratuvarlarında yürütülmektedir.


 Erasmus değişim programı ile öğrenci ve öğretim üyesi misafir edilmektedir.


Kanser ve Kök Hücre seçmeli dersimiz 2019 güz yarı yılından itibaren başlamıştır.