Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (MUGİM) | Girişimcilik Nedir?
GİRİŞİMCİLİK ve İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (MUGİM)

Girişimcilik Nedir?

Paylaş

Girişimci Kimdir?

En genel ifade ile girişimci, kar amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Riski üzerine alarak, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bunların bir araya getirilmesi imkanını sağlar. Kar amacı güder, ancak tek amaç para kazanmak değildir. Ekonomik bir değer ortaya koymaksızın, çeşitli yollardan, başkaları tarafından ortaya konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adı girişimcilik değildir. Ayrıca girişimci, yönetici demek değildir. Girişimcilik için en temel 3 faktör; yetenek, cesaret ve bilgidir. Daha geniş kapsamda girişimcide olması gereken özelliklere bakacak olursak;

 • Kendine güven duymalıdır, aynı zamanda güvenilen biri olmalıdır.
 • Geri adım atabilmeli ve yeniden başlayabilmelidir.
 • Sonuçları değerlendirebilmelidir. Mesleki riskleri üstlenebilmelidir.
 • Yaratıcı olmalıdır.
 • Cesaretli olmalıdır.
 • Bireysel ve aynı zamanda da toplumsal olmalıdır.
 • İyimser ve fikir sahibi olmalıdır.
 • Sürükleyici ve güdüleyici olmalıdır.
 • Başarı için yönlenmiş olmalıdır.
 • Fırsatlardan yararlanabilmelidir.
 • Yeniliklere açık olmalıdır.
 • İşini seven biri olmalıdır.

Genel bir çerçevede bakıldığında, KOBİ sahipleri bu özelliklerin bazılarına sahip. Araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler çerçevesinde, KOBİ sahiplerinin bu özelliklerini şöyle sıralamak mümkün:

 • Kuvvetli bir girişim hissine sahiptirler.
 • Bağımsız çalışmayı arzu ederler.
 • Mali fırsatlardan yararlanmak isterler.
 • Toplumsal amaçlar doğrultusunda yatırım yaparlar.
 • Aile fertlerine istihdam sağlama amacı güderler.
 • Kendi yetenekleri doğrultusunda mücadele vermek isterler.
 • Çabuk ve somut sonuçlar beklemektedirler.

Yukarıda sıralanan maddelerden de rahatça anlaşılabileceği gibi, KOBİ sahiplerin girişimcilikle ilgili özellikleri taşıdığı söylenebilir. Ancak yeniliklere açık olmada eksik oldukları açıkça ortada. Ayrıca, KOBİ sahiplerinin önemli özelliklerinden olan, bağımsız çalışmayı arzu etmeleri ve kendi yetenekleri doğrultusunda mücadele erme istekleri, KOBİ’lerdeki tek kişi yönetiminin temelini oluşturan özelliktir.


Daha öncede söylendiği gibi her girişimci bir yönetici değildir. Girişimcilerin yöneticilik kabiliyetine sahip olma ihtimali yok’ demek yanlış olacaktır ama yine de bunun geçerli olduğu örnek sayısı çok azdır.

Kaynak: KobiFinans

 

“Eski kuralları çağdaş yeniliklerle yorumlayan ve aksiyona geçiren beceri“

“Teknolojik gelişim yollarını önceden kestirip pozisyon almayı sağlayan kararlılık”

apple-logo

 

“Fayda ve prestij odaklı tüm eylemlerin kesiştiği nokta“

Microsoft_logo

 

“Küresel politik sistemin beslediği yeni nesil paradigma”

obama_logos

 

“Rakiplerini tehdit eden, tedarikçileri hizaya getiren model güç”

wal-mart-logo

 

“Bireyle yetinmeyen, siyaseti kamu yararı aksiyona yönlendiren beceri”

pfizer-1

 

“Geçmişi gelecekle birleştiren ve ‘şimdi’yi yaratan yetenek”

google-logo

 

“Çalışan bireyi potansiyel CEO gibi yetiştiren anlayış”

lucent

 

“Tüketimi fırsat eksenli hale getiren öngörü”

(Harvard Business School)

harvard-logo

 

“Fikir üreten sıradışı yöntemleri takdis eden anlayış”

ikea_logo

 

“Tüketicinin gerçek beklentisini anlayan, bu süreci evrimleştirmeye odaklanmış faaliyet”

“Değişik fikirleri teşvik eden, yeniliği kalite merkezine konumlandıran görüş”

“Kurum içinde olumlu ‘en’leri yaratan gaye! ‘En iyi’, en yararlı’, ‘en kârlı’, ‘en değerli’, ‘en büyük’ gibi”

sony_logo

 

“Demografik eğilimlere değil, yaşam tarzına yön veren beceri”

benetton

 

“Toplumsal eğilimleri kolaylaştıran yetenek”

amazon_logo

 

“Şirketlerin yeniden yapılandırılmasını sağlayan irade”

samsung-logo

 

“Tüketiciyi yalın ihtiyaca değil, yaratılan ihtiyaca yönlendiren beceri”

Harley-Davidson

 

“Tüketicinin bilinçaltını analiz eden ve onu çözen ruhani anlayış”

pg_logo