Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Zorunlu Stajlar

Zorunlu Stajlar

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Zorunlu Stajlar Hakkında Bilgi ve Gerekli Belgeler

ARCH/MIMB 351-352 STAJ I (Şantiye), ARCH/MIMB 451-452 STAJ II (Ofis), İÇMB 291-292 STAJ II,  İÇMB 391-392 STAJ III, GYAT 319-320 STAJ I, GYAT 419-420 STAJ II

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – BAŞVURU ÖNCESİ GEREKLİ BİLGİLER:

·         Ofis/şantiyenin öğrenci tarafından ayarlanması (Birinci derece yakınlara ait firmalarda staj kabul edilmemektedir.)

·         Gerekli belgelerin şantiye/ofisteki ilgili amir (MİMAR veya İNŞAAT MÜHENDİSİ) tarafından onaylanması (tarih, imza ve kaşe)

ÖNEMLİ NOTLAR:

* Mimar veya mühendis olmayan kişiler tarafından onaylanan belgeler geçerli değildir.

**Stajın kabulü için öğrenciden resmi yazı isteyen kurumlar olabilir. Bu durumda, staj komisyonu ile e-posta aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

*** Staja başlamadan öğrencilerden sigortalandığına dair belge isteyen işyerleri olabilir. Bu durumda, gerekli sigorta belgesini İDARİ ve MALİ İŞLER’den okula gelmeden e-posta aracılığıyla alabilirsiniz. Bu belge, fakülte tarafından verilmemektedir.

 ·         Staj 30 İŞ GÜNÜ olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 ·         Staj başlangıç ve bitiş tarihleri, resmi tatiller hesaba katılarak belirlenmelidir. Resmi tatiller ve Pazar günleri staj süresinden düşüldükten sonra geriye kalan süre 30 iş günü olmalıdır.

·         İstenirse ve uygunsa birkaç staj art arda yapılabilir. Önemli olan, gün sayısının yeterli olması ve akademik takvime göre yaz dönemi içinde kalmasıdır.

·         Hastalık vb. durumlara karşı staj bitiş tarihini, staj süresinden birkaç gün daha fazla yazmanız önerilir.

·         Elverdiği takdirde, yaz okulu ve yaz stajı birlikte yapılabilir. Staj yapacağınız şirket bu durumu kabul ediyorsa, öncelikle staj komisyonunu  bilgilendirerek staj sürenizi planlayabilirsiniz.

·         Stajlar, akademik takvime uygun olarak ayarlanmalıdır. Derslerin ve final sınavlarının bitiminden sonra başlamalı ve gelecek akademik yılın ders başlangıç tarihlerinden önce bitirilmelidir. Staja Başlama Tarihi, her yaz için Staj Komisyonu tarafından duyurularda ilan edilir.

STAJLARA EN ERKEN BAŞLAMA TARİHİ 1 TEMMUZ 2020’dir. 26.09.2020 tarihine kadar istenen tarih aralığında 30 iş günü olacak şekilde staj yapılabilir.

·         Yaz dönemi dışındaki stajlar, yalnızca TÜM DERSLERİNİ BİTİRMİŞ ve MEZUNİYET DURUMUNDA olan öğrenciler için kabul edilir. Bu öğrenciler haricinde güz ve bahar döneminde staj başvurusu kabul edilmez.

 

II- STAJ BAŞVURU SÜRECİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Başvurularınızı ‘online’ olarak MUBIS üzerinden yapabilirsiniz. Sonrasında çıktı aldığınız belgeyi staj yapacağınız yere imzalatıp kaşeletip (ikisinin olması zorunlu) kimlik fotokopinizle birlikte tek PDF halini getirip komisyonun duyurduğu tarihe kadar Blackboard’a yüklemeniz gerekmektedir.

BAŞVURU AŞAMALARI:

1. Mubis üzerinden online başvuru

2. Online başvurunun PDF olarak çıktısının alınması/kaydedilmesi

3. Staj yapılacak firmaya başvurunun imzalatılması ve kaşeletilmesi

4. Öğrenci imza yerinin imzalanması

5. Kimlik fotokopisinin/fotoğrafının başvuru belgesiyle birlikte tek PDF haline getirilmesi (www.smallpdf.com’da PDF dosyalarını birleştirip tek dosya haline getirebilirsiniz.) Kimlik görselinin ve başvuru belgesinin tek PDF haline getirilmesi önemli ve şarttır.

6. Başvurunuzun doğru ve eksiksiz olduğundan emin olduktan sonra Blackboard’a girip PDF formatındaki başvuru dosyanızı ekleyebilirsiniz.

--STAJLARA EN ERKEN BAŞLAMA TARİHİ 1 TEMMUZ 2020’dir.

--MUBIS, staj başvurularına 21 Mayıs-21 Haziran 2020 tarihleri arasında açık olacaktır. Bu tarihten sonra başvuru yapmak mümkün olmayacaktır. PDF haline getirilmiş başvurunuzu 21 Haziran 2020 saat 23.59’a kadar Blackboard’a yüklemeniz gerekmektedir.

 

MUBIS ONLINE BAŞVURU AŞAMALARI

1. AŞAMA

Başvurunuzla ilgili bilgileri sisteme girdikten sonra KAYDET butonuna basmanız gerekmektedir. Sonrasında yazdığınız bilgilerin doğruluğundan eminseniz ONAYLA butonuna basarak başvurunuzun ‘online’ kısmını tamamlamış olacaksınız. ONAYLA butonuna bastıktan sonra herhangi bir bilgiyi değiştirmeniz mümkün değildir. Girdiğiniz  bilgilerle ilgili değişiklik yapma durumunuz varsa, sadece KAYDET butonuna basıp bilgilerinizi netleştirdikten sonra ONAYLAyabilirsiniz. ONAYLAma işlemi sistemin açık olduğu tarih aralığında herhangi bir zamanda yapılabilir.

ONAYLANMAMIŞ başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Başvurunuzu onayladıktan sonra sistemden 2 formun çıktısını almanız gerekmektedir. (21 Haziran 2020'ye kadar bu çıktıları almanız şarttır.) Sistem çıktısı alacağınız formlar şunlardır:

1.      STAJ FORMU Fr-59 (Staj başvuru formu)

2.      STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (Staj defteriyle birlikte teslim edilecek)

2. AŞAMA

BAŞVURU TESLİMİ:

Fr-59 (Staj başvuru formu) formunu, Nüfus Cüzdanı fotokopiniz ile birlikte 21 Haziran 2020 SAAT 23:59’a kadar Blackboard’a yüklemeniz gerekmektedir.

Nüfus cüzdanı fotokopisinin/fotoğrafının başvuru belgesiyle birlikte tek PDF haline getirilmesi (www.smallpdf.com’da PDF dosyalarını birleştirip tek dosya haline getirebilirsiniz.) Kimlik görselinin ve başvuru belgesinin tek PDF haline getirilmesi önemli ve şarttır.

Staj Değerlendirme Formunu ise staj defteri teslimine kadar saklamanız ve staj defterinizle birlikte teslim etmeniz  gerekmektedir.

STAJ SÜRELERİ: Her bir staj için en az 30 iş günüdür. (Resmi tatiller ve Pazar günleri staj süresinden sayılmaz.) 30 iş gününün altındaki stajlar kabul edilmez.

Staj tarihlerinizin aralığını yukarıdaki bilgileri dikkate alarak hesaplayıp sisteme doğru girdiğinizden emin olmalısınız.

Başvurunuzun doğru ve eksiksiz olduğundan emin olduktan sonra Blackboard’a girip PDF formatındaki başvuru dosyanızı ekleyebilirsiniz.

 

 

III - STAJ SONRASI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

TESLİM EDİLECEK BELGELER:

1.     STAJ DEFTERİ (Dijital olarak 2 dosya teslim edilecek. PDF ve DOC/DOCX formatında Blackboard’a yüklenecek. Bkz. Staj Defteri Hakkında)

2.     STAJ DEĞERLENDİRME FORMU (Başvuru sürecinde MUBIS'ten çıktı olarak alınıp staj defteri teslimine kadar saklanmalıdır.)

STAJ DEFTERİ HAKKINDA:

·         Defterler dijital ortamda Word programında doc/docx formatında hazırlanacaktır. Defterin çıktısı alınıp staj sorumlusuna (mimar/mühendis olması şart) imzalatılıp kaşeletildikten sonra taranıp PDF olarak kaydedilecektir. Blackboard’a imzalı kaşeli PDF ve DOC/DOCX olarak iki ayrı dosya olarak kaydedilecektir. DOC/DOCX olan dosya TURNITIN’e yükleneceği için Blackboard’da yüklemeden önce kapak kısmı çıkarılmalıdır. Bu dosyada imza ve kaşe olmasına gerek yoktur.

·         Baş (kapak) sayfada mutlaka öğrencinin bilgileri olmalıdır:

Ø  Adı-Soyadı

Ø  Bölümü (Mimarlık-TR)

             (Mimarlık-ING)

Ø  Öğrenci No.

      Ø  Stajın türü (ARCH/MIMB 351-352 STAJ I (Şantiye), ARCH/MIMB 451-452 STAJ II (Ofis), İÇMB 291-292 STAJ II,  İÇMB 391-392 STAJ III, GYAT 319-320 STAJ I, GYAT 419-420 STAJ II)

·         Her sayfada EN AZ BİR PARAGRAF YAZILI METİN ve ilgili GÖRSELLER olmalıdır.

·         Tüm sayfalarda firmanın(mimarın veya mühendisin) İMZASI + KAŞESİ olmalıdır.

·         Staj defteri GÜNLÜK olarak doldurulmalıdır. Haftalık doldurulan defterler geçerli değildir.

·         Ofiste/şantiyede yapılan işlerin yanında öğrencinin neler yaptığı, zamanını nasıl geçirdiği, ne gibi görevler üstlendiği anlatılmalıdır.

·         Çalışılan projeler hakkında mutlaka işin yeri, işin bulunduğu aşama, gerekli m2 bilgisi gibi bilgiler defterin başında verilmelidir.

·         Çizimler ve yazılar okunaklı olmalıdır. İçerik olarak uyumlu olmasına da dikkat edilmelidir.

·         Görseller defterin sonunda olmamalı, günlük olarak her sayfaya eklenmelidir.

·          Defter teslimleri stajı takip eden güz dönemi içinde yapılır. Teslim tarihleri en az 2 hafta önceden fakülte sayfasında duyurulur. Defterler duyuruda belirtilen tarih aralığında PDF ve DOC/DOCX olarak iki ayrı formatta Blackboard’a yüklenir. Yüklenen defterler TURNITIN aracılığıyla kontrol edilecektir. DOC/DOCX formatında hazırlanan defterde kapak kısmı olmayacaktır. Defterinizi kendi cümleleriniz ve kendi görsellerinizle oluşturmanız gerekmektedir. İntihal yüzdesi %25 ve daha fazla çıkan defterler kabul edilmeyecektir.

 

 

MTF Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Staj Yönergesi için tıklayınız.

MTF İç Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi için tıklayınız.

MTF Mimarlık (İngilizce) Bölümü Staj Yönergesi için tıklayınız.

MTF Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi için tıklayınız.

MTF Staj Defteri Yazım Klavuzu için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel