Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM) | T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı - Kısmi Zamanlı Öğrenci İlanı (Son Başvuru: 17.11.2019)
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM)

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı - Kısmi Zamanlı Öğrenci İlanı (Son Başvuru: 17.11.2019)

Paylaş

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı - Kısmi Zamanlı Öğrenci İlanı

(Son Başvuru: 17.11.2019)

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere kısmi zamanlı öğrenci istihdam edilecektir. Tüm adaylarda aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

Son Başvuru Tarihi:
17.11.2019 23:59:00

Başvuru için TIKLAYINIZ!

A) Genel Başvuru Kriterleri
 Lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 İyi düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip,
 4 üzerinden 2,5 veya üzeri not ortalamasına sahip,
 Haftada asgari 2,5 iş günü çalışabilir durumda olan
adayların başvuruları kabul edilecektir.

 

Yüksek Lisans ve Doktorasını aşağıdaki alanlarda yapan veya yapmayı planlayan adaylar öncelikli değerlendirilecektir.
 Performans Değerlendirme
 Ücret ve Ödül Sistemi Yönetimi
 İnsan Kaynağı Eğitimi ve Geliştirme
 Seçme ve Yerleştirme
 Yetenek Yönetimi
 Ölçme ve Değerlendirme
 Kariyer Planlama

 

B) Daire Başkanlığı Özelinde Başvuru Kriterleri
1) İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi
 STATA ya da R programlarının en az birini orta ve üzeri düzeyde bilen,
 Tercihen büyük ölçekli mikro düzeyde veri setleri ve GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) üzerine bilgi ve deneyim sahibi olan,

 

Aşağıdaki bölümlerin lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.
 Aktüerya
 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 Ekonometri
 Ekonomi / İktisat
 Endüstri Mühendisliği
 İstatistik
 İşletme
 Matematik / Matematik Mühendisliği
 Yönetim Bilişim Sistemleri

 

2) Projeler ve Bilişim Teknolojileri Dairesi
Aşağıdaki bölümlerin lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.
 Bilgisayar Mühendisliği
 Yazılım Mühendisliği
 Endüstri Mühendisliği
 İstatistik
 Psikoloji
 Yönetim Bilişim Sistemleri

 

3) Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi
Aşağıdaki bölümlerin lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.

 

Lisans ve Yüksek Lisans Bölümleri
 Endüstri Mühendisliği
 İşletme/ İşletme Mühendisliği
 Psikoloji / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler
 Sosyoloji
 Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Lisansüstü Bölümleri
 Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları
 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
 Örgütsel Davranış
 Sosyal Psikoloji
 Yönetim ve Organizasyon

 

4) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
 İyi seviyede Adobe Photoshop ve Illustrator programlarını bilen,
 En az orta seviyede video kurgu programlarını kullanabilen,
 Tercihen metin yazarlığı, içerik üretimi ve/veya sosyal medya yönetimi konusunda deneyimli olan
Aşağıdaki bölümlerin lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.

 

Lisans ve Yüksek Lisans Bölümleri
 Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
 Basın ve Yayın Bölümü
 Gazetecilik
 Grafik Tasarımı
 Görsel İletişim Tasarımı
 Görsel Sanatlar
 Halkla İlişkiler / Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 İletişim / İletişim Bilimleri
 İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 Medya / Medya ve İletişim / Yeni Medya
 Radyo, Televizyon ve Sinema
 Reklamcılık ve Tanıtım
 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 Uluslararası İlişkiler

 

Yüksek Lisans Bölümleri
 İletişim Bilimleri
 Kültürel Çalışmalar ve Medya Programı
 Medya ve İletişim Çalışmaları

 


 Medya ve Görsel çalışmalar