Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM) | İŞKUR || Akademik Çalışma Programı - İŞKUR Çalışmanı Destekliyor! (Son başvuru: 14.04.2021)
Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİKAM)

İŞKUR || Akademik Çalışma Programı - İŞKUR Çalışmanı Destekliyor! (Son başvuru: 14.04.2021)

Paylaş

İŞKUR Çalışmanı Destekliyor!

Akademik Çalışma Programı kapsamında İŞKUR'un vermiş olduğu destekten faydalanabilmek İçin çalışma hayatı ve istihdam alanında hazırlayacağınız akademik çalışma ile 15 Mart 2021 - 14 Nisan 2021 tarihleri arasında online ortamda başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Program Hakkında

Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.