Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | Merkez Hakkında
Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez Hakkında

Paylaş

Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasına (MA-TİN) 18 Ağustos 2021 tarihli Senato Toplantısında kurulmasına oybirliği ile karar verilmiş ve yönetmeliği 04 Ekim 2021 tarihli ve 31618 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

İnternetin icadının ardından hızla gelişen bilişim teknolojileri günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bireyin çevresinde bulunan mikrosistem ve makrosistemlere ekolojik tekno-altı sistemin eklenmesi de önerilmiştir (Johnson ve Puplampu, 2008). Bireyin gelişimsel süreçlerinde çevresiyle kurduğu döngüsel etkileşim günümüzde teknolojik araçlarla kurduğu etkileşimi de içermektedir. Söz konusu etkileşim kişinin kullanımına ve dijital dünyanın yapısına bağlı avantaj ve dezavantajları da kendi içerisinde barındırmaktadır. Son yıllarda bireyin gelişiminde ve kurduğu ilişkilerde teknolojinin etkisinin araştırılması çeşitli çalışmalarda ele alınsa da, daha ileri düzeydeki  çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Teknoloji ve İnsan İlişkileri kapsamında ileri ve sistemli araştırmalara duyulan ihtiyaçtan hareketle MA-TİN'in kurulmasına karar verilmiştir.

Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MA-TİN)  kapsamında yürütülen çalışmaların büyük bölümü uygulama odaklıdır. Söz konusu çalışmalarda  farklı disiplinlerden öğretim elemanlarının insan ilişkileri ve teknoloji-insan ilişkisini temele alan uygulama projeleri, projelerin geçerli ve güvenilir ölçme-değerlendirme kriterleriyle ölçümlenmesine ve raporlanmasına  odaklanılmaktadır. 

Merkez, kısa vadede insan ilişkileri ve teknoloji arasındaki ilişkilerin araştırılmasını; orta ve uzun vadede insan ilişkilerinin ve teknoloji kullanımının farkında olunarak ve bireye zarar vermeden desteklenmesini, böylece bilinçli teknoloji kullanımı açısından çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve ailelere destek olmayı, merkezde lisans ve lisansüstü öğrencilerle birlikte araştırma ve uygulama çalışmalarının yürütmeyi amaçlamaktadır.

 

Johnson, G. M. ve Puplampu, K. P. (2008). Internet use during childhood and the ecological techno-subsystem. Canadian Journal of Learning and Technology, 34(1), 1-9.